Bilgi çağı iş görenlerinin değişen yetkinlikleri ve işletmelerin yetkinlik beklentilerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde işletmeler stratejilerini bilgi ve bilgi işgörenleri üzerine kurmaktadırlar. Bu iki faktörü etkin kullanarak yenilikçi uygulamalar ile farklılık meydana getiren işletmeler, yarışta bir adım öne çıkma fırsatını yakalamış olacaktır. Dolayısıyla, işletmeler kendilerine farklılık oluşturacak ve aynı zamanda rakipleri tarafından taklit edilmesi zor ya da mümkün olmayan yöntemler bulmak zorundadırlar. Bu yönü ile, hangi kaynak ve yetkinliklerin gelecekte işletmeler açısından stratejik önem kazanacağının ve farklılık oluşturacağının belirlenmesi temel yaklaşımlardan biri olmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri, yetkinlik bazlı yönetimdir. İşletmeler yetkinliklerini belirleyerek ve kullanarak, diğerlerinden önde olma çabası içine girmektedirler. Bu çalışmada, stratejik bir faktör olarak önem kazanan kişisel yetkinlikler konusunda işletmelerin neler yaptıklarını araştırmak ve sektörel farklılıkları tespit etmek amaçlanmaktadır.
In today’s competitive business world, organizations build their business strategies on the bases of knowledge and their knowledge work force. Business organizations can get competitive advantage with innovative applications in creating differences by using these two factors effectively. Thus, organizations must have these factors that can provide differences for themselves and can not be followed by their competitors to get advantage. Consequently, determination of which resources and competencies will get strategic importance and create differences for them will be one of the basic approaches in the future. This designated approach is the management application based on competency. According to this approach organization make efforts to be a cut above their competitors by determining and using their competencies. The aim of this study is to examine what do business organizations perform about individual competencies as a strategic factor that gained importance, and what they are intended to identify specific sectoral differences.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Knowladge, Knowladge work force, Competency, Individual competencies, Bilgi, Bilgi işgörenleri, Yetkinlik, Kişisel yetkinlikler

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

17

Künye

Saylı, H., Ağca, V. (2009). Bilgi çağı iş görenlerinin değişen yetkinlikleri ve işletmelerin yetkinlik beklentilerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (17), 345-364.