Tip-II yarıiletken kuantum nokta nanokristallerinde ekzitonlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-01-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, tip-II çekirdek-kabuk kuantum nokta heteroyapılardaki ekziton, pozitif ve negatif yüklü ekziton ve çift ekzitonların elektronik ve optik özellikleri, kuramsal olarak sistematik bir şekilde incelenmiştir. Göz önüne alınan yapıların elektronik özellikleri, etkin kütle yaklaşımında Poisson ve Schrödinger denklemlerinin öz-uyumlu bir şekilde çözülmesiyle belirlenmiştir. Hesaplamalarda, kuantum mekaniksel değiş-tokuş ve korelasyon potansiyelleri, yerel yoğunluk yaklaşımı (Local Density Approximation (LDA)) altında göz önüne alınmıştır. Enerji özdeğerleri ve dalga fonksiyonlarının belirlenmesiyle ilgili sayısal hesaplamalar, sonlu farklar ve matris köşegenleştirme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen enerji değerle ri ve dalga fonksiyonları kullanılarak ekziton, yüklü ekziton ve çift ekzitonların bağlanma enerjileri, soğurma dalga boyları, örtüşme integralleri, osilatör şiddetleri, ışınımsal hayat süreleri gibi bazı optik parametreleri belirlenmiştir. Ayrıca, kuantum noktasını çevreleyen ligandın ve kuantum noktasının kabuk bölgesi ile ligand arasına eklenen üçüncü bir yarıiletken malzemenin, elektronik ve optik özellikler üzerindeki etkisi de ayrıntılı bir biçimde araştırılmıştır.
In this thesis, the electronic and optical properties of excitons, positively and negatively charged excitons and biexcitons in type-II core-shell quantum dot heterostructures have been theoretically investigated. Poisson-Schrödinger equations have been solved self-consistently in the effective mass approximation to determine the electronic properties of the structures considered. The quantum mechanical exchange - correlation potentials have been taken into account in the Local Density Approximation (LDA). Numerical computations have been performed using finite differences and matrix diagonalization methods to obtain the energy eigenvalues and corresponding wavefunctions. Some optical properties of the exciton, charged exciton and biexciton such as, binding energies, absorption wavelengths, overlap integrals, oscillator strengths, radiative lifetimes etc. have been determined using the energy eigenvalues and wavefunctions obtained. Moreover, the effects of ligand that surrounds the quantum dot and the buffer materials between the ligand and quantum dot on the electronic and optical properties have been investigated in a detail.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ekziton, Exciton, Biexciton, Trions, Hartree yaklaşımı, Ekziton hayat süresi, İkili ekziton, Tip-II kuantum noktaları, Yerel yoğunluk yaklaşımı, Yüklü ekzitonlar, Hartree approximation, Exciton lifetime, Type-II quantum dots, Local density approximation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koç, F. (2013). Tip-II yarıiletken kuantum nokta nanokristallerinde ekzitonlar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.