Şehiriçi trafik kazalarına etki eden faktörlerin lojistik regresyon modeli ile incelenmesi: Aksaray örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye’de 2005 yılı verilerine göre, trafik kazalarında 4525 kişi ölmüş ve 154094 kişi yaralanmıştır. Ölümlerin %25,6’sı, yaralanmaların %50,52 ‘si ve maddi hasarların da %60,3 ‘ü şehir içindeki trafik kazalarında meydana gelmiştir. Bu maddi hasarların bedeli 1 milyon TL’nin üzerindedir. Bu çalışmada Aksaray ili şehir içindeki trafik kazalarına karışan yaya, bisikletli, motorsikletli (YBM) ve taşıt sürücülerinin (SC), trafik kazasına karışmalarına etki eden 15 adet faktör incelenmiş ve bunlara ait temel istatistik deşerler sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise sadece taşıtların karıştığı şehiriçinde meydana gelen trafik kazaları incelenmiştir. Kaza sonucu maddi hasar ve dişerleri (ölüm, yaralanma) alınarak sınıflandırılmış ve bağımlı değişken olarak lojistik regresyon analizine tabi tutularak incelenmiş ve bu kazalara etki eden istatistik açısından önemli olan 6 adet faktör (mevsim, zaman, kaplama cinsi, yol yüzeyi, sürücü yaşı ve sürücü tecrübesi) belirlenmiştir. Bunların bağımlı değişken ile ilişkileri ortaya konulmuştur.
Based on the database on traffic accidents in 2005, there were 4525 fatalities and 154094 injured in traffic accidents in Turkey. Out of 25,6% of fatalities, 50,52% of injuries and 60,3% of physical damages occurred in urban roads traffic accidents. Physical damages cost more than 1 million TL. In the present study, 15 parameters were investigated in part of traffic accidents in urban roads of Aksaray city in which car driver (SC) and pedestrian, cyclist or motorcyclist (PCM) are involved and descriptive statistical results were given. The second part of the study was focused on only in car accidents. Accident results were classified as physical damages and others (fatalities or injuries) and a logistic regression model was constructed by taking accident results as dependent variable. Six effective factors (season, time, pavement type, surface type of road, age of driver, and experience of driver) were determined as important to define the accident results and kept in the logistic model. Effects of independent factors on dependent factor were determined as a result of logistic regression analysis.

Açıklama

URL: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/144

Anahtar Kelimeler

Şehiriçi trafik kazaları, Aksaray örneği, Lojistik regresyon, Urban traffic accident, Aksaray example, Logistic regression

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

Künye

Bektaş, S., Hınıs, M. A. (2008). Şehiriçi trafik kazalarına etki eden faktörlerin lojistik regresyon modeli ile incelenmesi: Aksaray örneği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, (3), 25-34.