2001 sonrası Türk hazır giyim sanayisinde marka-ihracat ilişkisi ve Turquality

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009-11-02

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Türk tekstil ve hazır giyim sektörü içinde faaliyet gösteren firmaların global pazarlara yönelik mevcut markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin incelenerek değerlendirilmesi ve bu konuda dünyanın ilk ve tek devlet destekli marka geliştirme projesi TURQUALITY®’nin bu projeyi almaya hak kazanan tekstil ve hazır giyim firmalarına sağladığı fırsatların ortaya konulabilmesidir. Firmaların küreselleşen dünya pazarında her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de rekabet koşullarına ayak uydurmaları gün geçtikçe güçleşmektedir. Bu nedenle yeni marka oluşturma ve pazarlama stratejileri geliştirmelerinde kaçınılmaz hale gelmiştir. Çağdaş pazarlama stratejilerinde de ürünle ilgili olarak marka ve markalaşma çabaları ön plan çıkmış ve hala çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Marka önemli bir rekabet gücü olarak firmaya değer katmakta ve rakiplerinin önüne geçerek tüketicilerin eğilimlerini belirlemede öncü rol oynamaktadır. Verimlilik ve karlılık arttırma çabalarının etkin şekilde firmaya yansıtılabilmesi için küresel piyasada rekabet edebilecek bir marka yaratmak için destek birçok devlet tarafından önemle dikkate alınmaktadır. “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile tasarlanmış bir marka geliştirme programı olarak TURQUALITY®, Türk markaları açısından bir gelişim katalizörü olabilmeyi amaçlamaktadır. Destek almayı hak kazanan firmaların, Turquality Destek Programı’nın dünya markaları yaratma hedefine ulaşmaları için, stratejik planlama ile çıkarılan bir yol haritası ile desteklenmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Turquality programının hedefleri doğrultusunda programa dâhil tekstil ve hazır giyim firmaları üzerinde detaylı bir analiz çalışması yapılmaktadır. Bununla birlikte, literatür araştırması yapıldıktan sonra marka kavramı incelenerek, marka yaratma ve yönetme stratejileri üzerinde durulmuştur. Ardından uluslararası sektörde ve Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörünün mevcut durumu ve problemlerine değinilmiştir. Daha sonra Turquality projesi detaylı bir şekilde incelenerek, sektörde Turquality desteği almaya hak kazanan firmaların yetkilileriyle anket yapılmıştır. Sonuç olarak sektördeki mevcut sıkıntılara ve yetersizliklerin çözümlenebilmesi için geliştirilen Turquality projesi tekstil ve hazır giyim sektöründe markalaşma süreci ve pazarlama faaliyetlerini iyileştirerek sektörün dopingi olmuştur.
The main subject of this study is to evaluate the approaches of Turkish textile and apparel firms to current branding and marketing facilities to global marketing and to display opportunities of Turquality project being unique and first brand developing project in the world. For each day, it is getting harder for firms to adopt the conditions of world market competitions in Textile sector like all other sectors. For this reason, it has become inevitable to develop new branding and marketing strategies. Brand and branding efforts towards products in contemporary marketing strategies have become important subject and still cover important priority. As an important rivalry tool, brand plays a key role to add value for the firm and to determine consumers? preferences before the other firms. To reflect efforts efficiently for productivity and profitability into firms, supporting for developing brand succeeding good challenge in global markets is paid attention by many governments. Designed for ?developing 10 brands within 10 years? vision, Turquality Project is aimed at becoming development catalyses of Turkish trademarks. Firms achieving Turquality certificate is aimed at supporting by roadmap determining strategic planning to succeed global brand in context of Turquality Project. Therefore, detailed analysis study is performed towards firms included in Turquality Project in this study. Moreover, introducing literacy in this subject, concept of brand, creation and management strategies of brand have been studied. And then, Current profile and problems of Turkish textile and apparel sector have been dealt with. Later, Turquality Project has been analyzed firmly and authorized persons in Turquality certificated firms are interviewed. To sum up, Turquality Project developed for solution of current problems and inadequateness in sector has became a doping of sector by improving branding process and marketing facilities.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Giyim endüstrisi, Clothing industry, TURQUAL TY

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karakoç, A. F. (2009). 2001 sonrası Türk hazır giyim sanayisinde marka-ihracat ilişkisi ve Turquality. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.