6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İlköğretim okullarında uygulamaya başlanan 2006 Sosyal bilgiler yeni ders programı, program yapısında ve uygulamasında birçok yenilik getirmiştir. Bu araştırmayla öğretmenlerin yeni programın getirdiği yeniliklere uyum sürecinde yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve öğretmenlerin bu programa ilişkin beklentilerinin ve isteklerinin kestirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle tarama (survey) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla hazırlanan ?Sosyal Bilgiler Yeni Ders Programının Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler? anketi Konya Merkez ilçelerinde yer alan 144 ilköğretim okulunda, 361 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Anket ile elde edilen verilerin istatistik analizleri SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciensies) programıyla yapılmıştır. Alt problemlerin istatistiksel analizinde t-testi, varyans analizi, standart sapma, aritmetik ortalama ve tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2006 Sosyal bilgiler yeni ders programına olumlu baktıkları ancak bazı sorunlar yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Programın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesinin önündeki temel problemler olarak zaman, okulların fiziki özelliklerinin yetersiz olması en çok vurgulanan sorunlar olmuştur.
The new Social Sciences program taught in primary schools in the year 2006 for the first time has brought about changes in structure and implementation. The objective of this research is to identify teachers? problems in adapting to aforementioned change as well as their expectations and demands regarding the programme. So survey search model has been used for this resarch. A survey titled ?Problems encountered in the implementation of the new Social Sciences program and suggestions for related solutions?. The survey have been performed in 144 primary schools in the city of central Konya with 361 teachers of Social Sciences participating. SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciensies) software was used to analyze collected data. Subproblems were analyzed by using t-test, variance analysis, standard deviation, arithmetic mean, tukey test. At the end of the research, according to the findings, it is concluded that the new Social Sciences teachers of 2006 are optimistic about the New Social Sciences Program although they encountered some problems implementing it. It was determined that teachers The lack of sample applications and the lack of course material or necessary supplies were pointed out as the most imported shortcomings of the program.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Students participitation instruction method, Öğrenci katılımlı öğretim yöntemi, Multiple intelligence theory, Çoklu zeka kuramı, Constructivist learning, Yapılandırmacı öğrenme, Program development, Program geliştirme, Program evaluation, Program değerlendirme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akdeniz, N. (2008). 6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.