Farklı yapıdaki kaliksaren türevlerinin gaz algılama özelliklerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-07-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM) metoduyla, çeşitli kaliks[4]aren moleküllerinin bazı uçucu organik bileşiklere (UOB) karşı gaz algılama özellikleri incelendi. QCM metodu ile ölçüme başlamadan önce sentezlenen kaliks[4]aren moleküllerinin kloroform içerisindeki çözeltileri hazırlandı. Hazırlanmış olan kaliks[4]aren çözeltileri QCM kristallerine drop casting (damlatarak) kaplama yöntemiyle damlatılarak kaliks[4]aren filmleri oluşturuldu. EQCM (Elektronik Kuartz Kristal Mikrobalans) cihazı kullanılarak kaliks[4]aren filmlerin UOB olarak toluen, aseton, etanol, n-hekzan, metanol, ksilen, kloroform, etilasetat, DMF, dioksan, diklorometan, CCl4, asetonitril buharlarına karşı tepkiler incelendi. Sonuçlar, kalikarenin halkalı yapısının ve fonksiyonel gruplarının UOB?nin algılanmasında önemli olduğunu ortaya çıkardı.
In this study, it was investigated that the gas sensing behaviours of various calixarene molecules against vapors of VOCs (Volatile Organic Compounds) using Quartz Crystal Microbalance (QCM) technique. Before starting measurements, prepared calix[4]arene molecules were dissolved in chloroform in order to make their solutions. Calix[4]arene solutions is dropped on quartz crystal by using drop casting method to obtain calix[4]arene films. EQCM (Electronic Quartz Crystal Microbalance) apparatus were used to investigate responses of calix[4]arene films towards to VOCs such as toluene, acetone, ethanol, n-hexane, methanol, xylene, chloroform, ethyl acetate, DMF, dioxane, dichloromethane, CCl4, acetonitrile. The results revelaed that importance of the calix[4]arene structure and their functionalities in sensing of the VOCs.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Drop casting, Gaz sensörleri, Gas sensors, Kaliks[4]aren, Calix[4]arene, QCM, UOB, VOCs

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Temel, F. (2013). Farklı yapıdaki kaliksaren türevlerinin gaz algılama özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.