Açil gruplu polistirenlerin sentezi ve ürünlerin aldehitlerle reaksiyonlarının incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-03-03

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada öncelikle polistirenin bazı anhidritlerle Lewis asidi Bor triflorür katalizörü ortamında Friedel-Crafts reaksiyonuna göre kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu reaksiyon için önceden belirlenen optimum şart kullanılmıştır. Elde edilen karboksil gruplu modifiye polistirenler çeşitli aldehitlerle etkileştirilerek kondensasyon reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bütün ürünlerin yapıları spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmış olup, polistirenin aromatik halkasına bağlanan karboksil grubu miktarı volumetrik olarak tayin edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polistiren, Modifikasyon, Yoğunlaşma, Açilasyon, Polystyrene, Modification, Condensation, Acylation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ceylan, İ. (2011). Açil gruplu polistirenlerin sentezi ve ürünlerin aldehitlerle reaksiyonlarının incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.