Tekrarlayan gebelik kayıplarında metilentetrahidrofolat rdüktaz enzim mutasyonu ve CD-31 ekspresyonunun incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde bilinen tüm etyolojik faktörler incelense bile TGK nedeniyle başvuran hastaların yaklaşık yarısında belirgin bir neden saptanamamaktadır. Hücre hücre etkileşmesinde gorev alan adezyon molekülleri hücrelerin dokuya migrasyonunu sağlamaktadır.MTHFR homozigot grupta lenfosit yüzeyinde CD31 adezyon molekülünün ekspersyonundaki artış bize lenfositlerin tekrarlayan gebelik kaybı etyolojisinde önemli hücrelerden biri olduğunu düşündürmektedir.
In spite of researching all aetiological factors ,in about half of patients with recurrent pregnancy loss no definite cause was identified. Adhesion molecules taking place in cell-cell activation provide cell migration to tissue. Increase of CD31 adhesion expression on lymphocyte surface of patients with MTHFR homozygote show us that lymphocytes are one of important cells in the aetiology of recurrent pregnancy loss.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gebelik kayıpları, Pregnancy losses, Metilentetrahidrofolat rdüktaz enzim mutasyonu, Methylentetrahidrofolate reductase enzyme mutation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şimşek, B. (2008). Tekrarlayan gebelik kayıplarında metilentetrahidrofolat rdüktaz enzim mutasyonu ve CD-31 ekspresyonunun incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.