Bir ehliyet arızası olarak İslam Hukukunda sefeh

dc.contributor.advisorYaman, Ahmet
dc.contributor.authorOnur, Mehmet
dc.date.accessioned2015-03-02T14:07:17Z
dc.date.available2015-03-02T14:07:17Z
dc.date.issued2011
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBütün insanlar hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanıyan hak sahibi birer şahsiyettirler. Ancak herkes hak sahibi olmakla tasarrufta bulunma yetkisine sahip olamaz. İslam Hukukçularına göre kişi sefîh olmadığı, rüşdüne erdiği andan itibaren tüm tasarruflarında serbest hale gelir. Şer'i bir ehliyet arızası olarak sefeh; malı akıl ve iz'anın onaylamayacağı biçimde telef etmektir. Kısaca sefeh, görüş ve düşüncede hevâ ve hevese uymak, akıl ile değil zevk ile hareket etmektir. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sefehle ilgili kavramsal çerçeve, ikinci bölümde ise sefehin hukuki boyutları ele alınmıştır. Birinci bölümde sefehle ilgili kavramsal çerçevenin belirlenmesi şu şekilde yapılmıştır: Ehliyet teriminin tanımı, ehliyetle ilgili bazı terimler, ehliyet çeşitleri, insan hayatının gelişim aşamaları ve ehliyetlere etkisi ve ehliyet arızaları klasik yaklaşımdan farklı bir bakış açısıyla işlenmiş, sefeh teriminin sözlük ve terim anlamları anlatılmış ardından sefeh kelimesinin Kur'an ve hadislerdeki kullanımı üzerinde durulmuş ve sefehle bağlantılı terimler detaylandırılmıştır. İkinci bölümde sefehin tesbiti ve hukuki sonuçları, sefehin dini-hukuki sonuçları ve günümüz Türk Hukuku açısından sefeh ele alınmış ve en sonunda bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractAll human beings are legally protected persons who have legal rights and duities. But not everyone has the capacity to act by just having the capacity to acquire rights. According to scholars of Islamic law, a person who is not a profligate (safih), the time he reaches age of maturity he becomes free in his acts. Profligacy (safah) is a legal capacity defect and it is defined as ?to act contrary to the principles of reason and religion, to comply with lust, desire and pleasure instead of reason.? This study consists of two parts. In the first part of the dissertation the conceptual framework of profligacy are discussed; in the second part the legal aspects of profligacy are discussed. In the first part, the conceptual framework of profligacy is determined as follows: the definition of the term `legal capacity? (ahliyya), some terms related to ahliyya, types of ahliyya, developmental stages of human life and legal capacity defects. The dictionary and legal meanings of the term safah is explained and focused on the use of the word in the Quran and Hadith and related terms to safah are also explained. In the second part, the determination of the state of safah and the religious-legal consequences of safah is discussed comparatively with Turkish law to reach a conclusion in the end.en_US
dc.identifier.citationOnur, M. (2011). Bir ehliyet arızası olarak İslam Hukukunda sefeh. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1696
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectFiil ehliyetien_US
dc.subjectCapacity to acten_US
dc.subjectProfligacyen_US
dc.subjectSefehen_US
dc.subjectRight of cappacityen_US
dc.subjectHak ehliyetien_US
dc.subjectİslam hukukuen_US
dc.subjectIslamic lawen_US
dc.titleBir ehliyet arızası olarak İslam Hukukunda sefehen_US
dc.title.alternativeProfligacy as a defect of legal capacity in Islamic Lawen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
294685.pdf
Boyut:
740.31 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Mehmet Onur
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: