Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre konut dokunulmazlığı hakkı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsan haklarının önemi ve bu hakların etkin bir biçimde korunmasını sağlamak amacıyla, bu haklar somut koruma yöntemleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede çalışmanın konusunu, bir temel hak ve hürriyet olarak konut dokunulmazlığı hakkının 1982 Anayasamız ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde incelemesi oluşturmaktadır.
The importance of the human rights and due to protect these rights actively, these rights have been guarenteed by concrete protection methods in national and international level. At this frame, the research of the immunity of legal residance right as a basic right and liberty in The 1982 Constitution and European Convention on Human Rights has been formed the subject of this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, European Convention on Human Rights, Konut dokunulmazlığı, Residance immunity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Varol, E. (2008). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre konut dokunulmazlığı hakkı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.