Konya İlinde Köpeklerde Listeriozis Seroprevalansı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: Listeriosis causes abortion, septicemia and meningoencephalitis in humans and animals. Infected dogs are important in public health as they can spread Listeria monocytogenes strains via their faeces or urine. The aim of this study was to investigate the presence of listeriosis in dogs in Konya Province. Method: A total of 135 blood serum samples were collected from dogs from the municipality kennels (n= 106) and also from veterinary clinics (n= 9) and the Dog Research Unit (n= 20) of the Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University. Samples were examined by Micro Standard Tube Agglutination Test (mSAT) and ELISA. The statistical differences between the groups were determined by the Mc Nemar Test and Fisher Exact x2 Test. Results: Out of 135 serum samples tested, 31 (23%) and 21 (15.5%) were found to be positive for listeriosis by mSAT and ELISA, respectively. Fourteen serum samples which were positive by mSAT were negative with ELISA, while 114 samples (84.5%) were negative by ELISA. The frequencies of listeriosis in municipality kennels, the veterinary clinics and dog research unit of the Veterinary Faculty were 24.5%. 11.1% and 20%, respectively by mSAT and 19.8%, 0% and 0% by ELISA, respectively. According to ELISA results, the listeriosis frequency was found higher in dogs from the municipality kennels than in animals from the veterinary clinics or in dogs of the research unit of veterinary Faculty. Conclusions: The present study shows that the seropositivity to L. monocytogenes in stray dogs from Konya is high and it is of concern for the veterinary and human public health.
Amaç: Listeriozis, insan ve hayvanlarda abortus, septisemi ve meningoensefalitise sebep olmaktadır. Enfekte köpekler Listeria monocytogenes suşlarını dışkı ve idrarları ile etrafa saçtıkları için halk sağlığı yönünden büyük bir öneme sahiptirler. Bu çalışmada, Konya bölgesindeki köpeklerde listeriozis enfeksiyonunun serolojik yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın köpek materyalini Konya il merkezinde bulunan belediye köpek barınağı (n= 106) ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (SÜVF) Köpekçilik Araştırma ve Uygulama Ünitesinde bulunan köpekler (n= 20) ile SÜVF Kliniklerine getirilen köpeklerden (n= 9) alınan toplam 135 kan serumu oluşturmuştur. Serumlar Mikro Standart Tüp Aglütinasyon (mSAT) ve ELISA testleri ile incelenmiştir. Guruplar arası karşılaştırmalar Mc Nemar Testi ve Fisherin Kesin x2 testi ile belirlenmiştir. Bulgular: Toplam 135 kan serum örneğinin 31 (%23)’i mSAT ile ve 21 (%15,5)’i ELISA ile pozitif bulunmuştur. On dört serum örneği sadece mSAT testi ile pozitif bulunurken ELISA testi ile negatif olarak bulunmuştur. Kan serum örneklerinin 114 tanesi (%84,5) ELISA testi ile negatif olarak bulunmuştur. Listeriozisin serolojik sıklığı Konya Belediye Köpek Barınağı, SÜVF Köpekçilik Araştırma ve Uygulama Ünitesi ve SÜVF kliniklerine getirilen köpekler için sırasıyla, mSAT testi ile %24,5, %11,1 ve %20, ELISA testi ile %19,8, %0 ve %0 olarak belirlenmiştir. ELISA testi sonuçlarına göre, belediye köpek barınağında bulunan köpeklerde enfeksiyonun seroprevalansı Veteriner Fakültesinin birimlerine getirilen veya oraya ait köpeklere göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma ile Konya bölgesi sokak köpeklerinde yüksek sayılabilecek bir oranda ve ilk kez L. monocytogenes seropozitifliği tespit edilmiştir. Bu yüksek oranın veteriner ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu kanısına varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dog, Elisa, Listeria Monocytogenes, Public health, mSAT, köpek, halk sağlığı

Kaynak

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

69

Sayı

1

Künye

Aras, Z., Uçan, U. S., (2012). Konya İlinde Köpeklerde Listeriozis Seroprevalansı. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 69(1), 31-36. DOI: 10.5505/TurkHijyen.2012.82584