Bilgi yönetiminin kurum kimliğine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilginin işgücü ve sermayeden daha önemli bir unsur olarak üretime katılması, kurumların bilgi merkezli olarak yeniden düzenlenmesini mecbur kılmaktadır. Kuruluşlar iç ve dış çevrelerinden elde ettikleri enformasyonu, bilgiye dönüştürerek kullanırlar. Böylece sürekli bilgi meydana getirilmekte, muhafaza edilmekte, yenilenmekte ve kaybedilmektedir. Gerekli bilgiyi gereksinim duyulan yerde ve zamanda tasnif etme, düzenleme, ulaşılabilir ve kullanılabilir biçime getirme olarak düşünülebilen bilgi yönetimi için önemli olan, bilginin bilinçli ve bir amaç doğrultusunda üretilmesidir ve tüm süreçlerde kullanılabilmesidir. Bir kurumu diğerlerinden ayıran tüm özellikleri kurum kimliğini oluşturmaktadır. Çalışanların kurum ile bütünleşmelerini sağlamak, diğer kurumlardan ve rakiplerinden ayırt edilmeyi mümkün kılmak, kurum kimliğinin sağladığı bazı faydalardandır. Ayrıca kurumun ekonomik gücünün, performansının ve etkinliğinin artmasına yardımcı olan bir güç niteliğindedir. Kurum kimliğinin etkileşim içinde olduğu alanların başında kurum kültür ve kurum imajı gelmektedir. Kurum kimli¬ği faaliyetleri ile başarılı bir kurum imajı oluştur¬mak amaçlanırken, kurum kimliği politikası ile kurumsal fikirlerin, stratejilerin ve tedbirlerin gücünü artıran bir kurum kültürü oluşturmak veya desteklemek hedeflenmektedir. Bilgi yönetimi, kurum kimliğine doğrudan ya da dolaylı biçimde çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bilgi yönetiminin kurum kimliğine doğrudan etkileri, kurum kimliğinin öğelerine yönelik iken yönetim, çalışanlar, pazarlama ve üretim açısından dolaylı etkileri söz konusudur.
That the knowledge joins to production as a more important component than productive power and capital has forced the organizations to be rearranged as information-based. Organizations use information which thwy get from their internal and external environments, transforming to knowledge. In this way, continually information is produced, presecured, renewed and lost. For information management which is to classify necessary knowledge, arrange, make it reachable and useable in field where it is needed and in true time. It is important to be produced conscously and for an aim and be used in all processes. A organization?s all characteristics which make it differnt from others is formed the corporate identity. Providing that employees integrate with the organization and tyey are distinguished from other organiztions and their rivals are some of the advantages that the corporate identity provide. First of the fields that the corporate identity interact with is corporate culture and corporate image. While it is aimed to crate a successful corporate image by the corporate identity activities, it is intended to form or support a corporate culture which increase the power of organziational ideas, strategies and precautions. Information management effect the corporate identity directly or indirectly. While the direct effects of information management on the corporate identity are oriented towards elements of the corporate identity, indirect effects of it are oriented towards management, marketing, employees and production.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgi yönetimi, Information management, Kurumsal kimlik, Corporate identity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çetintaş, H. B. (2008). Bilgi yönetiminin kurum kimliğine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.