Azerbaycan'ın Astara iline bağlı lovayın köyünde sosyal ve dini hayat

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Azerbaycan'ın Astara İline Bağlı Lovayın Köyünde Sosyal ve Dini Hayat Azerbaycan halkının 20. yüzyılın başlarından itibaren çok radikal siyasi ve toplumsal değişimlere maruz kalmasına rağmen din, çeşitli şekiller alarak toplumda varlığını sürdürmüş, kendi önemini kurumuştur. Bağımsızlık döneminden itibaren Azerbaycan'da dini sahada bir canlanma yaşanması gözlenmektedir. Azerbaycan'ın güney bölgesinde yerleşen Astara'nın Lovayın köyünde sosyal ve dini hayatı konu alan bu alan çalışması da bağımsızlıktan sonra dini alanda yaşanan gelişmeleri sosyolojik metotlara incelemek ve anlamak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanı gerçekleştirmek için esasen anket (survey) ve mülakat metoduna başvurulmuştur. Araştırma sırasında elde edilen bulgular, özellikle dinin pratik boyutu ile ilgili olarak önemli gelişmelerin yaşandığı anlaşılmıştır. Dini bilgisizliğin yaygın olması, genel bir din eğitimine ihtiyaç hissedilmesi, kültür ve geleneklere karşı geldiklerine göre dış kaynaklı dini cemaatlerin halk arasında olumsuz karşılanması vb. araştırmada varılan diğer sonuçlardandır. Ayrıca ülkede dini canlanmanın yaşanmasıyla beraber modernleşme ve küreselleşme süreci, dini hayatla ilgili yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. Böylece bağımsızlık tecrübesini giderek artıran Azerbaycan'da toplumun her alanında olduğu gibi dini hayat alanında da yeni gelişmelerin yaşandığı bir süreç devam etmektedir.
Social and Religious Life in the Lovain Village of Astara District of Azerbaijan In spite of radical and political changes has been in the life of Azerbaijani people at 20 century, religion hold his importance in society by different forms and went on until today. It is possible to see great improvement of religious life of Azerbaijani people by the independence. This scientific research about social and religious life of Lovain village, which take place at south region of Azerbaijan, aims to clarify and understand these improvements by the sociological methods. That is why we have make surveys and meetings to achieve this aim. Our inventions through the research that, there are very important improvements especially in the practice field of religion. The prevalence of religious ignorance, need for religious education, because of external source and that is why opposition to the tradition and culture the religious societies are disapproved among the people etc. are conclusions of our thesis. Beside the improvements of religious life in the country, modernization and globalization process has reason to new important problems. Beside the rising independence practice in Azerbaijan, there are new developments in religion, as other fields, and this progress is going on.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Azerbaycan, Azerbaijan, Din, Religion, Din sosyolojisi, Religious sociology, Dini hayat, Religious life

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ganbarov, Azerbaycan'ın Astara iline bağlı lovayın köyünde sosyal ve dini hayat. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.