Türkiye'de para politikası stratejisi seçimi ve döviz kuru geçişkenliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada önce, paranın ekonomideki yeri ve fonksiyonu, para politikasının amaçları ve araçları ile enflasyon hedeflemesi rejiminin genel çerçevesine ilişkin teorik ve pratik bilgi sunulmaktadır. Ardından bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedefleme rejimi, kavramsal ve metodolojik açıdan ele alınmakta ve Türkiye'nin enflasyon hedeflemesine geçiş aşamasında geçirdiği yapısal değişimler ile rejimin Türkiye'de uygulanmasıyla ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Daha sonra enflasyon hedefleme rejiminin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliği ile bu ülkelerin tecrübelerine yer verilmektedir. Tezin ayırt edici yönü, çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de döviz kurunun gelişmiş ülkelerdeki uygulamayla benzer şekilde para politikası kuralına dahil edilmediğine ve bu uygulamanın ülke ekonomisine olası yansımalarına dikkat çekmesidir. Nitekim gelişmiş ülkelerdekinin aksine gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru dalgalanmaları enflasyon da dahil birçok makroekonomik değişkeni farklı kanallarla ve farklı ölçülerde etkilemektedir. Dolayısıyla, döviz kuru geçişkenliği dinamiklerini ve bu dinamikleri belirleyen etkenleri tüm yönleriyle tahmin edebilmek, ilgili ülkeye has en optimuma yakın para politikaları ve en isabetli döviz kuru rejiminin seçilmesi ve uygulanabilmesi açısından kritik önemdedir. Para politikasının döviz kuruna tepki gösterip göstermemesi gerektiği konusu, ekonomi yazınında tamamen açıklığa kavuşmamıştır. Analitik düzeyde bu sorunun cevabı, ülkeye has bir durum olup, ülkenin yapısal özellikleri ile politika otoritelerinin ?kayıp fonksiyonları?na bağlı olacaktır. Bu itibarla tezin uygulama bölümünde, Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçişkenliği derecesindeki gelişim ve bu ilişkiyi belirleyen etkenler sayısal olarak incelenmektir.
In this study, first of all, functions of money, goals and instruments of monetary policies are discussed, theoretical and practical information on inflation targeting regime has been presented. Then inflation targeting as a monetary policy strategy is discussed conceptually and methodologically, followed by a discussion on the structural changes Turkey went through when switching to inflation targeting. Later on, developed and developing country experiences on the applicability of inflation targeting are investigated. One differentiating feature of this study is that it draws attention to the fact that in Turkey, just like many other developing countries, exchange rate is not included in the monetary policy rule. The study discusses certain positive or negative implications of this approach. One should stress that, contrary to developed countries, exchange rate fluctuations in developing countries affect various macroeconomic variables, including inflation via different channels and different magnitudes. Therefore estimation of dynamics and determinants of exchange rate pass-through is of crucial importance when choosing the best monetary policy options and exchange rate regimes. It is not crystal clear yet in the literature of economics whether monetary authority should respond to exchange rate or not. Analytically, the answer of this question depends upon peculiar structural conditions of the country at hand and the ?loss function? of the authority. In this respect, in the empirical part of the thesis, determinants and the evolution of the exchange rate pass-through in the Turkish economy are quantitatively analyzed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enflasyon hedeflemesi, Inflation targeting, Para politikaları, Monetary policies

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arslaner, F. (2009). Türkiye'de para politikası stratejisi seçimi ve döviz kuru geçişkenliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.