Multifocal apodized diffractive intraocular lens implantation: three years’ results

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: İki taraflı multifokal apodize difraktif göz içi mercek (GİM) implantasyonu yapılan hastalarda uzak, ara mesafe ve yakın görme fonksiyonlarının yaş, ameliyat öncesi astigmatizma ve ameliyat öncesi görme keskinliğinden etkilenme durumunu saptamak. Gereç ve Yöntem: Bu geriye dönük çalışmaya iki taraflı katarakt cerrahisi geçirmiş Acrysof SN60D3 GİM implantasyonu uygulanmış 220 hastanın sağ gözleri dahil edildi. Hastaların en iyi görme keskinlikleri, yakın görme keskinlikleri, kamaşma (glare) testi ve hasta memnuniyeti ölçüldü. Hastalar yaşa göre, ameliyat öncesi astigmatizmaya göre ve ameliyat öncesi görme keskinliklerine göre gruplandırıldı. Bulgular: İki yüz yirmi hastadan 118'i (%54) 65 yaş altında, 102'si (46%) 65 yaş ve üstündeydi. İlk grupta uzak görme logMAR, yakın görme logMAR, yakın görmedeki memnuniyet, ara mesafe görmedeki, memnuniyet, toplam memnuniyet ve kamaşma (glare) testi sonuçları 2. gruba göre daha iyi sonuçlar verdi, ancak halo (ışık halkası) iki grup için de problem olmaktaydı. Ameliyat öncesi astigmatizması 0.5 dioptri (D) ve altında olan ilk grupta 151 (%68.6) hasta, 0.5 D üzerinde astigmatizması olan 2. grupta ise 69 (%31.4) hasta vardı ve uzak görme logMAR ve halo düzeyleri 1. grupta daha iyi bulundu. Ameliyat öncesi 0.5 logMAR'ın üzerinde görme keskinliği olan ilk grupta 110 hastada yakın görme logMAR, yakın görmedeki memnuniyet, toplam memnuniyet ve kamaşma testi sonuçları, 0.5 logMAR ve altında gören 2. gruptaki hastalara göre daha iyi sonuçlar verdi. Sonuç: Acrysof SND3 GİM takiplerde iyi uzak ve yakın görsel sonuçlar vermiştir. Genç hasta grubu daha iyi uyum sağlamıştır ancak, ışık halkası (halo) bir sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ameliyat öncesi astigmatizmanın 0.5 D ve altında olması daha iyi sonuçlar verirken, ameliyat öncesi görme keskinliği yüksek olan olgularda ara mesafelerde görme daha düşük düzeyde kalmıştır.
Purpose: To evaluate visual performance in patients who had multifocal apodized diffractive intraocular lens (IOL) implantation, regarding age, preoperative astigmatism, and preoperative visual acuity. Materials and Methods: This analysis comprised the right eyes of 220 patients who had bilateral implantation of bilateral AcrySof SN60D3 IOL. The best corrected distance visual acuity, distance-corrected (near intermediate, far) visual acuities, distance glare test under mesopic conditions, and patient satisfaction were measured. The results were compared according to age, preoperative astigmatism, and preoperative visual acuity. Results: For the comparison of age, in the first group, age younger than 65 years, the results were more satisfactory than they were in the second group, except for the halos. In the grouping according to preoperative astigmatism, the first group had 0.5 diopter (D) or less preoperative astigmatism, while the second group had more than 0.5 D; and mean distance logMAR and mean halo values were better in the first group. For preoperative visual acuity, the first group had over 0.5 logMAR preoperative visual acuity, while the second group had 0.5 logMAR. For this comparison, in the first group, near vision logMAR, satisfaction with near sight, satisfaction overall, and glare test results were better. Conclusions: The AcrySof Natural ReSTOR IOL provided good visual performance at distance and near. The younger age group had better compliance with the lens while halos were still a problem. Astigmatism less than 0.5 D gave favorable results, while preoperative good vision had a negative correlation with postoperative intermediate vision.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Göz Hastalıkları

Kaynak

Glokom Katarakt

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye