A crosscultural serial: watching motives of the serial “Yabancı Damat” among university students in Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The fact of socialization refers to the period of an individual’s adopting the values, beliefs and behaviour patterns of the society and gaining ‘social-cultural’ characteristics in accordance with group values, behaviours and roles. Through the use of developing technology and intercultural communication, the borders of cultural issues, beliefs and social norms are expanding parallel to free market economy. The most powerful medium of mass communication, television, has a great effect on individuals via the values it offers to individuals. It is a fact that serials are one of the most important factors that increase the rate of watching television as they are watched by a majority of people regularly due to their various contents and the way they handle social issues. The subject of this study is the serials called ‘Yabancı Damat’ which was first broadcast in Turkey and then in Greece with the title ‘Borders of Love’. It became the most popular serials among the other serials on Turkish channels with the highest watching rate. The theme of the serial deals with the love affair between a Greek young man and a Turkish girl and has attained a significant rating. It also revolves around the comparison and contrast between Turkish and Greek people. The film signifies that when ‘human values’ are concerned, the political, cultural and religious contrasts disappear. The study explores the primary reasons as to why Turkish university students watch ‘Yabancı Damat’ within their television watching habits. In this context, based on the Uses and Gratifications Approach, the study aims to reveal the reasons why university students watch Yabancı Damat.
Sosyalleşme olgusu, bireyin yaşadığı toplumdaki değerleri, inançları, davranış kalıplarını öğrenmesi ve benimsemesi, grup değer, tavır ve rol beklentilerine göre "sosyal-kültürel şahsiyet"ini kazanması sürecidir. Gelişen teknolojik olanaklar ve kültürlerarası iletişimle, tıpkı serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi sosyal tutumlarda, kültür ve inançlarda da sınırlar genişlemektedir. Yeni global düzenin en güçlü enformasyon kaynakları olan kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon, sunduğu değerler bütünü ile sosyalleşme sürecinde, bireyler üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. Bu bağlamda televizyon kamuoyu oluşturma fonksiyonuyla, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda insanlara bilgi ve enformasyon sağlamakta, bireylerin görüş ve kanaatlerini şekillendirmektedir. Televizyon izleme oranlarının artmasıyla birlikte ise bireylerin yetiştikleri çevrenin sosyal, kültürel ve siyasal düşüncesinden farklı düşünceleri de tanıma ve benimseme alanları giderek artmaktadır. Önce Türkiye’de daha sonra da Yunanistan’da gösterilmeye başlanan ‘Yabancı Damat’ Yunanistan’daki adıyla ‘Borders Of Love’ dizisi, yüksek izlenme payı ile Türk kanallarında yayınlanan diğer diziler arasından sıyrılan popüler bir dizi olarak çalışmamıza konu edilmiştir. Bir Türk kızı ile Yunanlı gencin aşkını konu alan ve her iki ülkede de ciddi izlenme başarısı elde eden Yabancı Damat, bir aşk hikayesinden yola çıkarak Türk ve Yunan halkının karşılıklı tutumlarını, ilişkilerini, benzerlik, zıtlıklarını işlemekte ve konu ‘insani değerler’ olduğunda ülke sınırlarının, siyasi, kültürel ve dini çatışmaların ortadan kalktığına ilişkin göndermeler yapmaktadır. Bu çalışmada Türk üniversite öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları çerçevesinde ‘Yabancı Damat’ı izleme nedenleri araştırılmaktadır. Bu bağlamda araştırma, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını temel alarak üniversite öğrencilerinin ‘Yabancı Damat’ dizisini izleme motivasyonlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000157

Anahtar Kelimeler

Television watching motives, Crosscultural serial, Televizyon izleme motivasyonları, Kültürlerarası dizi

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Şimşek, G., Uludağ, A., Aydın, D. (2008). A crosscultural serial: watching motives of the serial “Yabancı Damat” among university students in Turkey. Selçuk İletişim, 5, (3), 20-29.