Sol-jel yöntemiyle elde edilen alüminyum, antimon ve bakır katkılı nano tanecikli TiO2 ince filmlerinin optiksel, yapısal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi

dc.contributor.advisorSönmezoğlu, Savaş
dc.contributor.authorKoç, Mehmed
dc.date.accessioned2014-12-29T15:27:26Z
dc.date.available2014-12-29T15:27:26Z
dc.date.issued2012-03-28
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, günümüzde her alanda yaygınlaşarak kullanılan TiO2 ince fimleri; saf, alüminyum (Al), bakır (Cu) ve antimon (Sb) katkılanarak nano tanecikli yapıda cam alttaş üzerine büyütülmüştür. Bunun için ince film üretim yöntemleri arasında basit ve uygulanabilirliği kolay olan sol-jel yönteminin daldırma ile kaplama metodu kullanılmıştır. Katkılanan metallerin TiO2'in fiziksel özellikleri üzerinde yaptığı etkiyi incelemek için üretilen ince filmlerin yapısal, morfolojik ve optik özellikleri incelenmiştir. Optiksel özelliklerini analiz etmek için enerji bant aralıkları, kırılma indisleri, sönüm katsayıları ve yüksek dielektrik sabitleri hesaplanmıştır. X-ışını kırınım spektrumları incelendiğinde elde edilen tüm ince filmlerde (101) ve (200) yöneliminde TiO2 anataz fazda tetragonal yapı ve (10-4) yöneliminde ise stokiyometrik olmayan Ti4O7 trikilinik yapısının oluştuğu görülmüştür. Ayrıca kristallerin tane boyutlarının 27.16?137.64 nm aralığında değiştiği ve nano boyutta olduğu görülmüştür. Morfolojik özellikleri için SEM görüntüleri incelendiğinde tanelerin homojen olarak dağıldığı ve yüzeye tutunmaların iyi olduğu görülmüştür. Alınan ölçümler değerlendirildiğinde filmlerin yapısal, morfolojik ve optiksel özelliklerinin katkı malzemesine göre değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis study, nano-structured TiO2 thin films used nowadays commonly in all areas, were grown on the glass substrate as pure and by doping with aluminum (Al), copper (Cu) and antimony (Sb). Therefore, among the thin film production methods, sol-gel dip coating method having some benefits such as basic and easy applicable was used. In order to investigate the effect of doped metals on the physical properties of TiO2, the structural, morphological and optical properties of growth thin films were examined. To analyze of optical properties, these thin films have been calculated some optical constants, such as energy band gap, refraction index, extinction coefficient and high dielectric constants. The X-ray diffraction results showed that all of them are observed the form of tetragonal structure of the anatase phase crystal plane (101) and (200), and also non-stoichiometric Ti4O7 triclinic structure crystal plane (10-4) plane. Furthermore, it has been seen that the crystallite size of thin films varies in the range of 27.16?137.64 nm, and thus, forms nano-sized. As seen clearly SEM images for morphological properties, particles have homogeneously distributed, and well hold on to surface. The variations of structural, morphological and optical properties were observed depending of the dopant materials.en_US
dc.identifier.citationKoç, M. (2012). Sol-jel yöntemiyle elde edilen alüminyum, antimon ve bakır katkılı nano tanecikli TiO2 ince filmlerinin optiksel, yapısal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1173
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİnce filmen_US
dc.subjectMetal-Katkılı TiO2en_US
dc.subjectNano parçacıken_US
dc.subjectOptikselen_US
dc.subjectYapısal ve morfolojik özellikleren_US
dc.subjectSaf TiO2en_US
dc.subjectSol-jel yöntemien_US
dc.subjectThin Filmen_US
dc.subjectMetal-doped TiO2en_US
dc.subjectNano particlesen_US
dc.subjectProperties of opticalen_US
dc.subjectStructural and morphologicalen_US
dc.subjectPure TiO2en_US
dc.subjectSol-gel methoden_US
dc.titleSol-jel yöntemiyle elde edilen alüminyum, antimon ve bakır katkılı nano tanecikli TiO2 ince filmlerinin optiksel, yapısal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of optical, structural and morphology properties of aluminum, antimony and copper doped nano particle TiO2 thin films deposited by sol-gel methoden_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4_removed (2).pdf
Boyut:
2.87 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Mehmed Koç
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: