Konya'da faaliyet gösteren gıda işletmelerinin HACCP bilgi ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mevcut araştırma Konya'da bulunan süt işletmelerinde HACCP sisteminin uygulanabilirlik düzeyi ile bu işletmelerde çalışan personelin genel gıda güvenliği ve hijyen bilgisini ölçmeye yönelik yapılmıştır. Anket çalışması Konya il sınırlarında faaliyet gösteren ve HACCP sistemini uygulayan 10 süt işletmesi ile sınırlandırılmış ve ankete bu işletmelerde çalışan 10 sorumlu yönetici ile 140 çalışan işçi ile katılmıştır.Anket formlarının toplanıp uygulanmasından sonra formlar elden geçirilerek düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir.
In this research, the level of applicability of HACCP in dairy businesses in Konya and general food safety and hygiene knowledge of workers are discussed.This study is limited by dairy businesses which implemented HACCP in Konya and 10 responsible manager and 140 workers are joined the survey.After applying and collecting survey forms, the forms are arranged after revising and analyzed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gıda İşcisi, Gıda Güvenliği, Personel Hijyeni, Food Safety, Personel Hygiene, Dairy Businesses

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dağnilak, B. (2010). Konya'da faaliyet gösteren gıda işletmelerinin HACCP bilgi ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.