Türk Halk Hi?kâyeleri?nde Halk Heki?mli?ği?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüz Türkiye’sinde halk hekimliği olarak bilinen kavram, ilk yazılı eserlerimiz Divanü Lûgatit Türk ve Kutadgu Bilig’de; çeşitli kavramlar (em, emhane, emçi, vb.)la karşılanmaktadır. Modern tıbbın müdahalesinin yetersiz olduğu durumlarda yahut da yoksulluk karşısında başvurulan halk hekimliği yöntemi günümüz Türk dünyasında uygulanmaya devam etmektedir. Türk halk anlatmaları içerisinde önemli bir yeri olan halk hikâyeleri, sadece hoşça vakit geçirmek için anlatılmamaktadır. Bu anlatmalar aynı zamanda kültür değerlerimizi içerisinde toplayan bir ansiklopedi özelliği göstermektedir. Bugüne kadar halk hikâyeleri üzerinde çalışanların pek temas etmedikleri halk hekimliği ve halk baytarlığının örneklerini bu tür anlatmalarda da bulabiliriz. Makalemizde Dede Korkut Hikâyeleri, Köroğlu Destanı, Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Tahir ile Zühre, Yaralı Mahmut, Arzu ile Kamber, İbn Sînâ, vb. halk hikâyelerinde tespit edilen örnekler çeşitli yönleriyle değerlendirilecektir.
The concept "public medicine" in modern Turkey was expressed by means of some words such as "em", "emhane" "emci" in our first written records "Divanü Lügat-it Türk" and "Kutadgu Bilig". The method of public medicine which was used when the effort of modern medicine was not sufficient or when people were suffering from poverty has still applicability among Turkish people. Folktales which constitute an important part of Turkish folk narratives are not only told for people's spare time, but these narratives have also the quality of being an encyclopedia including our culturel values. Up to now, researchers studying on folktales have rarely mentioned about public medicine and public veterinary. In these narratives, however examples of public medicine and public veterinary can be found. In the article, the examples in Dede Korkut narratives, The Epic Poem of Köroğlu, "Kerem ile Aslı", "Aşık Garip", "Tahir ile Zühre", "Yaralı Mahmut", "Arzu ile Kamber", Ibn Sina" are going to be evaluated in terms of several aspects.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Folklor, Halk hekimliği, halk baytarlığı, halk hikâyeleri, em (ilaç), tedavi, Public medicine, public veterinary, folktales, medicine

Kaynak

Milli Folklor Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

86

Künye

Alptekin, A. B., (2010). Türk Halk Hi̇kâyeleri̇nde Halk Heki̇mli̇ği̇. Milli Folklor Dergisi, (86), 5-19.