Modern alışveriş merkezlerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve Konya ilinde bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşamın her aşamasında tüketim eylemi gerçekleştirmektedir. Günümüzde artan teknoloji ve çağdaş yaşam koşulları tüketim olayını daha önemli kılmaktadır. Tüketim olayını gerçekleştiren tüketiciler pazarlama bilim dalının odak noktasını oluşturmaktadırlar. Tüketici davranışları demografik, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok faktörün yanında ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarından da etkilenmektedir. Tüm bu faktörlerin bileşimi tüketici davranışının çerçevesini belirlemektedir. Bunların yanında, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının farklılaşmasında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim içinde olan perakende sektörü de önemli bir etkiye sahiptir. Giderek sayıları artan süpermarketler, hipermarketler ve modern alışveriş merkezleri tüketicilerin satın alma davranışını şekillendirmektedir. Diğer taraftan perakendeci işletmeler ve modern alışveriş merkezleri yönetimi de yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olarak, potansiyel tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi saptama çabası içine girmişlerdir. Bu çalışmada, Konya ilindeki modern alışveriş merkezi tüketicilerinin profili ortaya konularak, söz konusu tüketicilerin satın alma davranışlarının çeşitli hipotezler yardımı ile incelenmesi ve böylece ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
From birth to death every part of their lifes humans produce consumption. In today?s world with the improving technology and improving modern life standarts consuption become to be more and more important. Consumers who participate in the consumption also constitute the basic of the science of marketing branch. Science of marketing is renewing its self everyday by the consumers new wishs and needs. Consumer behaviour is affected by many factors such as demographic, economic, social, psychological, cultural factors and product, price, place and promotion decisions. The composition of these factors determines consumer behaviour. Besides these factors, retail industry which is a developing sector, has a great impact on the differentiation of shopping habits. Supermarkets, hypermarkets and especially modern shopping centers are shaping the buying behaviour of the consumers. As a natural result of the severe competition in the sector, retail companies try to determine better the needs and wants of their potential consumers. In this study, the aim is therefore to profile the modern shopping center consumers in Konya to examine the buying behaviour of these consumers by the help of various hypothesis and to make contributions to the literature involved.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alışveriş merkezleri, Shopping centers, Konya, Tüketici davranışı, Consumer behavior

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akgün, V. Ö. (2008). Modern alışveriş merkezlerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve Konya ilinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.