Analyse semiotique Des Bottes de Sept Lieues de Marcel Ayme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-08-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, 20. yüzyıl yazarlarından Marcel Aymé?nin (1902?1967) ?Le Passe Muraille? isimli öykü kitabında yer alan ?Les Bottes de Sept Lieues? adlı öyküsünü göstergebilim yöntemini kullanarak çözümlemeye çalıştık. Yaşamın her alanını göstergeler ve bunların sunduğu anlamlarla çözümlemeye çalışan göstergebilimin kuramcıları arasında ayrı bir yere sahip olan Algirdas Julien Greimas?ın geliştirdiği kuram çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemini diğer çözümleme yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği, onun, dış etkenleri göz ardı ederek, metni kendi kendisiyle açıklamayı hedeflemesidir. Böylece, göstergebilimsel bir okuma yalnızca metnin kendisinden yola çıkarak öykünün anlamsal bileşenlerini belirler ve okuyucunun metnin derin anlamına ulaşmasını sağlar. Üç ana bölüm ve bunlara bağlı alt kesitlere ayırdığımız öykümüz göstergebilimsel okuma yöntemiyle söylemsel, anlatısal ve mantıksal-anlamsal düzeylerde çözümlenmiştir. Çalışmamızın kuramsal çerçevesini oluşturan birinci bölümde sunduğumuz tanımlamalardan yola çıkarak yaptığımız bu göstergebilimsel analizin amacı bu yöntemin uygulanabilirliğini göstermektir. Bu sayede basit bir okuma esnasında okuyucunun dikkatinden kaçan fakat metnin anlam evreninde önemli işlevleri olan öğelerin var olduğunu ve bu öğelerin göstergebilimin sunduğu metodolojik okuma sayesinde daha kolay bir biçimde gözlemlendiğini göstermektir.
In this study, it is tried to examine the short story named ?Les Bottes de Sept Lieues? from the story book ?Le Passe Muraille? by Marcel Aynne, one of the 20th century authors, by using semiotic analysis. The theory developed by Algirdas Julien Greimas, who has a special importance among semiotic theorists who try to resolve signs and their meanings presented in every part of life, underlies this study. The most significant feature of semiotic analysis, which differs from other other analysis methods is that it aims to explain the text only by itself by ignoring external factors. So, a semiotic reading determines semantic componets of the story only by basing upon the text itself and helps the reader to reach the profound meaning of the text. Our story divided into three main parts and segments related to them is examined from the aspect of discoursive, narrative and logical-semantic levels by semiotic reading method. The aim of this semiotic analysis which we have practiced by the descriptions given in the first chapter as the theoretical aspect of the study, is to display practicability of this method. By this means, it is clearly understood that there are linguistic elements that the readers might ignore while a simple reading, but they have an important role fort he text?s universe of meaning, and they are observed in an easy way by the help of methodologic reading presented by semiotics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fransız edebiyatı, French literature, Gösterge bilim, Semiotics, Hikaye, Story, Marcel Ayme, Des Bottes de Sept Lieues

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaymak, S. (2013). Analyse semiotique Des Bottes de Sept Lieues de Marcel Ayme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.