Halka açık şirketlerde kurumsal yönetim ve kurumsal yönetimin firma değerine etkisi: İMKB'ye kayıtlı firmalar üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kurumsal yönetim günümüzde firmalar açısından bir gereklilik olduğu gibi hükümetler tarafından da bunun uygulanması konusunda baskılar artmaktadır. Ayrıca kurumsal yönetimi yüksek seviyede uygulayan firmaların piyasalardan ve çıkar çevrelerinden bunun olumlu karşılığını aldıklarını görmekteyiz. Bu çalışmada kurumsal yönetimin halka açık şirketlerin piyasa değerini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmada İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 17 şirket verileri karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kurumsal yönetim uygulamaları gelişmiş şirketlerin piyasa fiyatlarının bu faktörden etkilendiği görülmüştür. Büyük ve istikrarlı şirketlerde bu etkinin pozitif yönde daha yüksek olduğu, daha küçük şirketlerde ise kurumsal yönetimin henüz istenen düzeyde piyasa fiyatını etkilemediği tespit edilmiştir.
Nowadays, corporate governance is a requirement for companies, and there is also an increasing pressure of government on it to be applied. Besides this, we observe that the companies which execute institutional management at high levels, obtain positive responses from markets and interest groups. İt has been searched that whether corporate governance effect market value of the companies open to public or not in our study. We have compared datas of 17 companies which take place in the Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index. It has been observed that market value of the companies which executed corporate governance has been effected dramatically. We have witnessed that big and stable companies which executed developed corporate governance instruments have benefited positively from this factor, on the contrary, in smaller companies, corporate governance can not contribute to the market value of the company at a level that is demanded.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Firma değeri, Firm value, Halka açık ortaklıklar, Public held companies, Kurumsal yönetim, Corporate governance, Yönetim, Management

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cefakar, K. (2010). Halka açık şirketlerde kurumsal yönetim ve kurumsal yönetimin firma değerine etkisi: İMKB'ye kayıtlı firmalar üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.