Sezaryen sonrası ağrı kontrolünde ?Epidural Katater? ya da ?Elastometrik Pompa Sistemi? ile uygulanan levobupivakain etkinliklerinin karşılaştırılması

dc.contributor.advisorErol, Atilla
dc.contributor.authorKeçecioğlu, Melahat
dc.date.accessioned2018-02-08T11:21:45Z
dc.date.available2018-02-08T11:21:45Z
dc.date.issued2010
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma, elektif sezaryen operasyonu planlanan, önceden çalışma ile ilgili bilgi verilip onayları alınan, miyadında, 18-45 yaş arası, ASA I-II riskli 50 gebe dahil edildi. Çalışma kapsamına alınan olgular rastgele Grup I:Epidural İnfüzyon grubu ( n=25) ve Grup II: On-Q Pump İnfüzyon grubu (n=25) olarak iki gruba ayrıldı. Gebelerin yaşları, boyları, kiloları, anestezi ve cerrahi başlangıç-bitiş süreleri kaydedildi. Olguların sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı, periferik oksijen saturasyonu, kalp atım hızı, monitörize edilerek ölçülen değerler bazal değerler olarak kaydedildi. Aynı ölçümler rejyonel anestezi (spinal veya kombine anestezi) sonrası duyusal anestezi seviyesi ile birlikte ve operasyon sonuna kadar 5 dakika ara ile tekrarlanarak Grup I ve II'deki gebelere rejyonel anestezi uygulandı. Grup I'deki gebelere postoperatif analjezisi için kullanmak üzere epidural kateter takıldı. Epidural infüzyon sensoriyal anestezi düzeyi (torakal 10) T10 seviyesine düştüğü zaman başlatıldı. Levobupivakain'in, 0,125% dozunda 4ml/saat hızda verilmesi planlandı. Grup II' de Postoperatif analjezisi için, operasyon alanının kapatılma aşamasında, rektus kasları dikildikten sonra, insizyon yerinin 3-5 cm ilerisinden set içinden çıkan guide yoluyla iki adet, 18 G çapında kateter biri cerrahi kesinin üstüne diğeri ise altına gelecek şekilde cerrahi sahaya yerleştirildi. Grup ?I'de, 270 ml hacimde sıvı alan balondan oluşan çift kateterli, saatte toplam 4 ml hızda infüzyon yapan elastomerik pompa uygulandı (The ON-Q® PainBuster® Post-Op Pain Relief System with Soaker CatheterTM). Her iki gruptaki hastalara mevcut tedaviye rağmen oluşabilecek ağrıları için ilave HKA pompası ile tramadol verilmesi planlandı. HKA pompası (bolus doz:20 mg, kilitli kalma süresi: 10 dk, 4 saat limit yok) şeklinde ayarlandı. HKA uygulamasına postoperatif 24. saate kadar devam edildi. Postoperatif süreçte VAS değeri, sedasyon durumları, hasta ve cerrah memnuniyeti, karşılaşılan yan etkiler (bulantı, kusma, ateş, üriner retansiyon v.b.) soruldu. Hastalar postoperatif 24. saate kadar spinal anestezi ve postoperatif ağrı tedavisi ile gerçekleşebilecek yan etkiler açısından takip edildiler, yan etki açısından gruplar arasında bulunmadı. 24. saatte aseptik biçimde çekilen kateterlerin distal 5cm.'lik ucu mikrobiyolojik incelenmeye gönderilen kateterlerde üreme olmadı. Gruplar arasında analjezik sunum, istek miktarları ve tüketilen toplam Tramadol miktarı tüm değerlendirme saatlerinde, ON-Q ağrı sisteminin kullanıldığı grupta daha düşük seyretmiştir. Antiemetik kullanımı açısından anlamlı fark yoktu. Hasta ve cerrah memnuniyeti sonucunda her iki grupta olumlu yanıt alındı. Sonuç olarak; bulgularımız sezaryen operasyonları sonrası hem %0,125 levobupivakainin epidural 4ml/saat infüzyonu hem de ON-Q ağrı pompa sistemi ile supfasial bölgeye yerleştirilen kateterden %0,25 levobupivakainin 4ml/saat infüzyonunun postoperatif ağrıyı gidermekte efektif olduklarını ve güvenle kullanılabileceklerini göstermiştir. Her iki grubun analjezik ihtiyaçları, tramadol kullanımları, karşılaşılan yan etkiler benzerdir. Rejyonal anestezi metotlarının kullanılamadığı durumlarda sezaryen sonrası postoperatif ağrı tedavisi için ON-Q ağrı pompa sistemini güvenle kullanılabileceği kanaatine varıldı.en_US
dc.description.abstractIn this study, we included 50 patrutients undergoing s/c, who were given information, ages ranging between 18-45 years, with ASAI-II risk status. The cases were grouped randomly into two groups, as group I: Epidural infusion group (n:25) and Group II On-Q pump infusion group (n:25). All were recorded for age, height, weight, duration of anesthesia and surgery. Systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure, mean arterial pressure, peripheral oxygen saturation, heart beat per minute are monitorized as the basal measurements. The patrutients were administred regional anesthesia both in group I and II, during operation same measurements were recorded with the level of sensorial anesthesia with 5 minute intervals. The patrutients in group I were applied epidural catheter for postoperative analgesia. Epidural infusion was started when sensorial anesthesia level was thoracal 10. Levobupivacaine was 0,125%, 4 ml/hr administred from epidural catheters ın group II, two 18 G catheters, were placed, one on the surgical incision and the other under the incision, along 3-5 cm from the incision, after rectus muscle being sutured, for postoperative analgesia, in group II. An elestometric pump, infusion rate 4 ml/hr, with two catheters and including a balloon of 270 ml of volume. LA were prepared as %0,25 levobupivacaine. Tramadol is planned to be given with PCA for postoperative analgesia. PCA pump (bolus dosage: 20 mg, lock-out time:10 min., 4 hour no limited) is calibrated. PCA is used along 24 hours postoperatively. VAS value, sedation scores, patient and surgeon pleasure, side effects (nausea, vomiting, fever, urinary retantion etc.)were recorded. All patients were monitorized for 24 hour for complications according to spinal anesthesia and postoperative pain. Catheters were taken back 24 hours postoperatively and distal portion of 5 cm is microbiologically detected for any contamination. Duration of operation and demografic data were similar among groups. The blood pressures, heat rates, pulse oximetry and apgar scores were similar among groups. Analgesic status, demand times, total consumption of tramodol were similar in both groups. No significant value was found for antiemetic drug usage between groups. Patient and surgeon pleasure were positive in both groups. There were no complications according to spinal anestesia and pain management in both groups. No contamination or enfection was fond from the detected catheters. As a result, 0,125% levobupivacaine given epidurally 4 ml/hr and 0,25% levobupivacaine given 4 ml/hr by on-q pump system into subfascial region, are both found to be effective for postoperative pain. We conclude that on-q pump system can be used with reliance for postoperative pain for patients who have not been administrated regional anesthesia. Further studies are in need for optimizing more effective local anesthetic dosage and volume.en_US
dc.identifier.citationKeçecioğlu, M. (2010). Sezaryen sonrası ağrı kontrolünde ?Epidural Katater? ya da ?Elastometrik Pompa Sistemi? ile uygulanan levobupivakain etkinliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/8546
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectAnaljezikleren_US
dc.subjectAnalgesicsen_US
dc.subjectKateterizasyonen_US
dc.subjectCatheterizationen_US
dc.subjectSezaryen operasyonuen_US
dc.subjectCesarean sectionen_US
dc.titleSezaryen sonrası ağrı kontrolünde ?Epidural Katater? ya da ?Elastometrik Pompa Sistemi? ile uygulanan levobupivakain etkinliklerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of two methods for postoperative analgesia with levobupivakain after cesarean section: Epidural vs elastomeric pump systemen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
248840.pdf
Boyut:
1.01 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: