Bulanık analitik hiyerarşi süreci/veri zarflama analizi ile Türkiye'de bölgelerin yatırım etkinliğininin ölçülmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-06-29

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Türkiye'deki bölgelerin yatırım etkinliklerini hesaplamak için Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Veri Zarflama Analizinin birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu iki yöntemin birleştirilmesinin çok kriterli karar problemleri için daha güçlü olduğu tartışılmıştır. Bölgelerin etkinlik sıralamasını elde etmek için nicel ve nitel değişkenler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. BAHP yönteminde ele alınan 3 farklı yöntemden yararlanılarak, nitel değişkenlerin ağırlıkları elde edilmiştir. Elde edilen ağırlıklar nicel değişkenlerin yer aldığı modelle birleştirilmiş ve VZA ile etkinlik sıralaması elde edilmiştir.
In this study, we aimed to integrate the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Data Envelopment Analysis in order to evaluate the investment efficiency of the the regions in Turkey Combining these two methods is more powerful for multi-criteria decision problems are discussed. In order to obtain the efficiency ranking of the regions quantitative and qualitative variables were evaluated separately. We dealt with the FAHP method by three different methods and we were obtained the qualitative variable weights. The weights obtained from the FAHP were combined the quantitative variables and we obtained the efficiency ranking with DEA.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bölgesel etkinlik, Bulanık analitik hiyerarşi süreci, Veri zarflama analizi, Regional efficiency, Fuzzy analytic hierarchy process, Data envelopment analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çalık, A. (2012). Bulanık analitik hiyerarşi süreci/veri zarflama analizi ile Türkiye'de bölgelerin yatırım etkinliğininin ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.