XVII. Yüzyılda Lârende (Karaman) şehrinin fiziki ve sosyo-ekonomik yapısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eski adı Lârende olan Karaman şehrinin Osmanlı dönemindeki fiziki ve sosyo-ekonomik durumu bugüne kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmemiştir. Bu çalışmada orijinal arşiv kaynaklarından yararlanılarak şehrin XVIII. yüzyıldaki fotoğrafı çekilmiştir. Karaman adının, merkezi Konya olan Karaman Eyaleti ile aynı oluşu, arşiv taramalarında bir dezavantajdır. Bu nedenle kaynakların dikkatli seçilmesi gerekir. Temel kaynak olarak XVIII. yüzyılda tutulan Karaman Kadı Sicilleri kullanılmıştır. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'ndeki Karaman'la ilgili belgeler bu çalışmada kullanılmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça telif eserlerden de yararlanılmıştır. Tarihî bir dokuya sahip olan Karaman şehrinin Osmanlı döneminde Karamanoğulları dönemine göre önemi azalmışsa da XVIII. yüzyılda orta ölçekli bir kaza merkezidir. Çok sayıda kamu görevlisi, yoğun bir iş ve ticaret hacmi vardır.
Fizical, social and economic situation of the city of Karaman, old name was Lârende, hasn?t been studied until today exactly. In this study, ıt has been taken fotograph of the city?s XVIII. century scenery with original registers. In XVIII. century Karaman was name of the city and name as well as province. This circumstances has some disadvantages. Because two names may become confused. So, written sources must be chosen carefully. In this study, Karaman Kadı Registers written in XVIII. century, was used basicly. Besides other Ottoman archives and publishes was used in necessity. In Ottoman period, Karaman has a historical heritage was less important city than Karamanoğulları period. But it was a important city. It had a lot of civil servants, soldiers and massive business, trade and commerce in XVIII. century.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lârende, Karaman, Sosyal hayat, Social life, Ekonomik yaşam, Economic life

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cengiz, A. (2008). XVII. Yüzyılda Lârende (Karaman) şehrinin fiziki ve sosyo-ekonomik yapısı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.