Kitle iletişim araçlarında yer alan kurgusal sosyal mesajlar: televizyon dizilerinde kitleselleştirilen değerlere yönelik bir analiz

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İletişim sürecinin etkinliğini arttırmada önemli bir kanal olan kitle iletişim araçları, birer kültürel ürün olarak toplumda tutum değişikliği yaratma sürecine etki etmektedirler. Özellikle Türkiye’de kitle iletişim araçları içinde televizyonun izlenme oranının yüksek olması, kitle üzerindeki etkilerinin de fazla olacağı öngörüsüne neden olmaktadır. İzlenme oranları ve yayın sıklıkları nedeniyle, izleyiciler en fazla dizilere ve diziler aracılığı ile verilen mesajlara maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle televizyon dizilerinde yer alan kurgusal sosyal mesajlar toplumda belli tutum ve davranış kalıplarının değişimine/gelişimine yol açmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de en çok izlenme oranına sahip “Binbir Gece” ve “Yaprak Dökümü” adlı televizyon dizilerinde yer alan kurgusal mesajlar, içerdikleri maddi ve manevi kültür çağrışımları bağlamında içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Mass media is an important channel for improving the efficiency of communication process and they effect as a cultural product in attitude changes about society. Because of having the highest watching rate, television is considered to be the most effective medium over the mass. Because of the rate and frequency of monitoring, viewers are mostly get exposured from the messages which are edited in the TV series. Therefore the social messages that are embedded in TV series causes an attitude change and creates a way of acting in society. In this study, the fictional messages in mostly viewed “Binbir Gece” and “Yaprak Dökümü” series are researched under the context of tangible and intangible cultural connotations with using content analysis method.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000084

Anahtar Kelimeler

Kitle iletişim araçları, Sosyal mesaj, Maddi kültür, Manevi kültür, Mass media, Social message, Tangible culture, Intangible culture

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Cılızoğlu, G. Y. (2011). Kitle iletişim araçlarında yer alan kurgusal sosyal mesajlar: televizyon dizilerinde kitleselleştirilen değerlere yönelik bir analiz. Selçuk İletişim, 6, (4), 90-100.