Antibiogram profile of Escherichia coli isolated from migratory birds

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bangladeş'in Hakaluki Haor (lagoon) bölgesinde kış sezonunda göçmen kuşlardan izole edilen Escherichia coli'nin antibiyotik duyarlılığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Toplamda 100 adet Escherichia coli izole edildi ve in vitro şartlarda antibiyotik duyarlılık testi yapıldı. İzolatlar kolistin sülfat, gentamisin, azitromisin, levofloksasin, siprofloksasin, tetrasiklin, amoksisilin ve metronidazol yönünden duyarlılığı araştırıldı. Duyarlılık testi disk difüzyon yöntemine göre yapıldı. Bulgular: Escherichia coli'nin kolitsin sülfata %96, levofloksasine %89 ve siprofloksasine %88 oranında yüksek düzeyde duyarlı olduğu belirlendi. Azitromisine %79, gentamisine %77, amoksisiline %63 ve tetrasikline ise %46 düzeyinde duyarlı olduğu belirlendi. Metronidazole ise hiçbir izolatın duyarlılığı bulunamadı. Öneri: Kolistin sülfat, levofloksasin ve siprofloksasinin göçmen kuşlardan izole edilen Escherichia coli'ye güçlü etkiye sahip olduğu ve insan ile diger kanathlardan elde edilen Escherichia coli izolatlarında çapraz direnç varlığı araştırılmalıdır.
Aim: The aim of the study was to conduct the in vitro antibiotic susceptibility test of Escherichia coli isolated from the migratory birds available in winter season at Hakaluki Haor (lagoon) of Bangladesh Materials and Methods: A total of 100 Escherichia coli strains were isolated and subjected for in vitro antibiotic susceptibility test. Colistin sulphate, gentamicin, azithromycin, levofloxacin, ciprofloxacin, tetracycline, amoxicillin and metronidazole were used to detect the antibiotic susceptibility pattern of those isolates. The antibiogram status of each antibiotic was determined by measuring the diameter of the zone of inhibition due to the diffusion of the agent into the medium surrounding the disc. Results: A high of 96%, 89% and 88% Escherichia coli isolates showed the sensitivity to colistin sulphate, levofloxacin and ciprofloxacin, respectively, followed by azithromycin (79%), gentamicin (77%), amoxicillin (63%) and tetracycline (46%). No isolate was sensitive to metronidazole. Conclusion: Colistin sulphate, levofloxacin and ciprofloxacin have the potential effects against Escherichia coli in migratory birds and further study should be performed to evaluate the cross linkage of this Escherichia coli isolate with that of found in other poultry and human.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Escherichia coli, antibiyogram, göçmen kuşlar, Hakaluki Haor, Bangladesh, antibiogram, migratory birds

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

3

Künye

Hossain, F. M. A., Hossain, M. M., Hossain, M. T., (2011). Antibiogram profile of Escherichia coli isolated from migratory birds. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27 (3), 167-170.