Türk Musiki Geleneğinde Kadın ve Kadın Bestekârlar

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Türk musiki geleneğinde ve bu geleneğin önemli bölümünü oluşturan Osmanlı saray çevresinde kadının yerini ve musiki kimliğini, yazılı ve görsel belgelere dayanarak ince-lemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak Türk toplumlarında kadın ve musiki ilişkisi incelenmektedir. Arkasından Osmanlı toplumunda ve özellikle saray çevresinde, kadın bestekârlığı ve kadın bestekârların Türk musikisindeki yeri ele alınmakta ve kadının musiki kimliğini ve kadın bestekârlığını anlamak için özellikle saray ve çevresinde musiki eği-timi almış ya da icra etmiş önemli kadın bestekârların musiki kişiliği incelenmektedir.
This study aims to examine the women and her musical identity in Turkish musical tradition and in the Ottoman Court which constitutes its the most important part by means of written and visual documents. In the study’s first part, it has been examined in general sense the relationship of women and music in Turkish societies. Later, it deals withs the importance of women musicial identity and women musicians in Ottoman society, court and Turkish musical tradition. In addition, to undestand the women’s musical idendity in Ottoman society, the study attempts to examine the musician identity of some women composers and musicians who had performed music or had been trained in the court and its circle.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

29

Künye