İstanbul Topkapı Sarayı Harem Dairesi çocuk giyimlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Giyim ilk olarak örtünmek ve tabiatın etkilerinden korunmak amacı ve süslenmek duygusuyla, medeniyetin ilerlemesi sonucunda toplumlara göre değişken olabilen giysi çeşitleridir. İnsanoğlu örtünmek amacı ile giyinmenin yanında süslenme olgusu ve farklı olma arzusu ile etnik farkları oluşturmuştur. Geleneksel öğeler içeren giyim kuşam ve süslenme mevhumu ait olduğu toplulukla ilgili çok sayıda bilgi sunabilir. Giyim ve süsleme toplumların yerleşik ya da konargöçer olup olmadıkları, hangi tarihi olayları yaşadıkları ve etnolojik kökenleri konusunda bizlere bilgi vermektedir (Bilki 2006:2). Türk giyim tarihinde kıyafetlere bakıldığında; toplumun gelenek ve göreneklerini, iklim özelliklerini, ekonomik yapısını yansıttığı anlaşılmaktadır. Çocuk, yaşadığı çevreyle kopmaz bağları olan sosyal bir varlık olduğundan dolayı bir kültür olan giyim kuşam tarihini bu güne aktaran kayda değer bir konudur çocuk giyimi. Bütün toplumlar için çocuğun ayrı yeri ve önemi vardır. Bir Osmanlı sarayı olan Topkapı Sarayında ve Türk ailesinde çocuk en değerli varlık olmuştur. Yapılan araştırmalarda Türk çocuk giyimi ile ilgili yeterli sayıda ve konuda araştırma olmadığı tespit edilmiştir. Tarihin birikimli sürecini üzerlerinde taşıyan Türk giysilerini saklayarak korumak yeterli değildir. Bu giysilerin kalıp, süsleme ve kumaş özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Topkapı Sarayı çocuk giyimlerinin araştırılarak, bilim disiplini ile belgelenmesi önem taşımaktadır. Arşiv belgelerine dayanmayan araştırmalar, Osmanlı'da çocuk giyimi konusunu yeterince aydınlatmaktan uzaktır. Bununla birlikte, zengin Topkapı Sarayı çocuk giyimleri arşivi, Osmanlı'da çocuk konusunu, tarihin karanlıklarından gün ışığına çıkaracak orijinal bilgilerle doludur. Bu çalışma, ufak da olsa Topkapı Sarayı çocuk giyimlerinin günümüze ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Araştırma kapsamında; Topkapı sarayında bulunana çocuk giysisi olduğu bilinen ve cinsiyet ayrımı yapılamamış olan giysilerden zıbınlar, entariler, kaftanlar, çakşırlar, şalvarlar ve cepkenler ele alınmıştır. Giysiler, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu gözlem fişlerinde giyside kullanılan malzeme ve renkler, giysinin model ve kesimi, dikimi, astar ve astarlanması ile ilgili bilgiler, süsleme özelikleri ve boyutları belirlenmiştir. Topkapı Sarayı Kıyafet arşivinde yer alan çocuk giysilerinin yapımında doğal lifli kumaşların kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca kumaşlara çocuğa verilen değere mukabil klaptan eklendiği de incelemelerde görülmüştür. Kumaşlarda sarı, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerin yoğun olarak tercih edildiği görülmüştür. Araştırmanın kapsamında bulunan giysilerin kesimleri düz, rahat ve çocuk zevkine hitap eder şekilde renkli olduğu tesbit edilmiştir.
Clothing first covers the clothes which take different shapes according to the societies as a result of the development of civilization with the sense of covering and avoiding the effects of nature and adorning. Human being has gained the sense of adorning in addition to dressing to cover himself. The attire and ornament which contain traditional elements give us a lot of information about the society that they belong to. Clothing and ornament give us information about whether they were settled societies or nomadic ones, the historical events that they lived and their ethnological origin ( Bilki 2006:2). As far as the clothes in Turkish history is concerned, it is observed that the cloths reflect the tradition and custom of the society and its climate features and economic structure. Child clothing is a remarkable subject tranfering dress history to the present Because child is a social personality who has a close relationship with his enviroment. Children have important place and role in all societies. Naturally, children were the most important living beings in the life of Ottoman Palace as well as Turkish family life. However, contrary to the fact, the argument and quantity of research into Turkish children dresses are not satisfactory. Turkish clothes which shelter the historical process with accumulation on themselves, is not enough to protect by hiding. It is necessary to study the model, ornament and features of these clothes. For this aim, it is important to analyze them and to document children clothes in Topkapı Palace with scientific discipline. The exploration that is not based on archive information, is far away to set light Ottoman children clothes adequately. In this research, kittels, baggy trousers and dresses from children cloths which belong to Topkapı Palace have been dealt with. The cloths have been examined with the help of observation cards. In these observation cards it has been fixed that the materials and colour used on the clothes, model and cutting of the clothes and its sewing and the information about its lining, and its ornamentation features and dimensions with the help of the tables being formed with this information, evaluation and conclusion has been reached. With these information, it has been seen in the evaluation and conclusion that cottons with natural fiber are used in making childeren?s clothes. Besides, it has been observed that they were affected by then golden wires compared to the values given to the children. İt has also been seen that the colours yellow, white, red and gren were heavily prefferred. İn the scope of our study, the children clothes are so colorful that they are plain, comfortable and related to the child?s pleasure.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Topkapı Sarayı, Topkapı Palace, Çocuk giysileri, Children dresses

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kuç, E. (2011). İstanbul Topkapı Sarayı Harem Dairesi çocuk giyimlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.