Develi Ovası toprak tuzluluğunun belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak haritalanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-06-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma Develi Ovası?nda 71367,21 ha alanda yürütülmüştür. Bu araştırmanın amacı tuzluluğun derecesi, dağılımı ve tipinin belirlenmesidir. Bu amaçla düzenli ızgara sistemi kullanılmış ve 1.5km x 1.5km ebatlarında kare köşelerinden örnek alınmıştır.Toplam 288 noktadan 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinlikten alınan örneklerin saturasyon çamuru ekstraklarının tuzluluğu, pH?sı ve SAR oranı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak haritalanmıştır. Sonuçlara göre alanın ovanın %50,13?ü tuzsuz, %12,88?i hafif tuzlu, %22,04?ü orta derecede tuzlu ve %14,94?ü çok fazla tuzlu sınıfında olduğu tespit edilmiştir.. Ovada tuzluluk ıslah çalışmalarının tuzluluk sınıfı dikkate alınarak yapılması önerilir.
The present research was conducted over 71367.21 ha land area of Develi Plain to determine the type, level and spatial distribution of soil salinity. Regular grid system (1.5 x1.5 km) was used and soil samples were taken from the corners of each grid. A total of 288 soil samples were taken from 0-30, 30-60, 60-90 cm soil depths with a soil auger. Salinity (EC), pH and sodium adsorption ratio (SAR) values of saturated extracts were determined. Results were mapped through geographical information systems (GIS) tools. Results revealed that 50.13% was found unsaline, 12.88% sligh saline, 22.04% medium level saline and 14.94% high level saline. It was concluded that proper reclamation measures should be taken over the saline and alkaline sections of the plain.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

CBS, Develi Ovası, Islah, Tuzluluk, Develi Plain GIS, Breeding, Salinity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İrik, H. A. (2013). Develi Ovası toprak tuzluluğunun belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak haritalanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.