Konya ili tarım alanlarında arazi ıslah ihtiyacı ve bu amaçla yapılan çalışmalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-01-17

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Konya Ovası'nda mevcut drenaj, tuzluluk ve sodyumluluk (çoraklılık), taşlılık ve erozyon problemi görülen tarım alanlarının miktarlarını geçmişten günümüze kadar ilgili kurumlarca yapılmış etüdlerden derlenerek ortaya koymak amacı ile yürütülmüştür. Araştırmada; 1968, 1978, 1985 ve 2003 yıllarında ilgili kurumların yaptığı etüd raporları esas alınmış olup, bu raporlardan elde edilen veriler etüd yılları dikkate alınarak kendi içerisinde yorumlanmıştır. 1985 yılı raporları dikkate alınarak, Konya İli'nin, ilçe bazında işlenebilir tarım arazilerindeki sorunlu alanların ve bu alanlarda yapılmış bazı ıslah çalışmalarının da haritaları çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; özellikle tuzluluk, sodyumluluk ve drenajla ilgili en yoğun çalışmalar 1978 ve 1985 yıllarında yapılmıştır. Halen bölgede 120.435 ha alanda drenaj, 266.624 ha alanda tuzluluk ve sodyumluluk, 915.584 ha alanda taşlılık ve 2.804.633ha alanda da su ve rüzgar erozyonu problemi mevcuttur. Ayrıca 1985'ten günümüze kadar da ıslah çalışmalarının yapılmadığı belirlenmiştir. Bölge için yakın bir zamanda detaylı bir toprak ve su kaynakları etüdlerinin yapılması gerekliliği de kaçınılmazdır.
In this study, areas of drainage, salinity and alkalinity, stoniness and erosion were determined and evaluated by using data obtained from different government organizations between past and current. In research, the records were in 1968, 1978, 1985 and 2003 years. The findings were compared with each others by considering record years. In examine 1985 records, all problems areas within arable lands and some improved lands in those problems lands for Konya-Districts were shown by maps. The results showed that especially studies related to the salinity, alkalinity and drainage were conducted in 1978 and 1985 years. The current problem areas of drainage, salinity-alkalinity, stoniness, water-wind erosion are 120.435 ha, 266.624 ha, 915.584 ha, 2.804.633 ha, respectively. In addition, none improvement studies were conducted after the 1985. Detailed studies about soil and water resources status for region are inevitable in near future.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konya, Tuzlu-sodyumlu toprak, Sulama suyu kalitesi, Drenaj suyu, Saline-alkaline soils, Drainage water, Irrigation water quality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Biryan, H. (2011). Konya ili tarım alanlarında arazi ıslah ihtiyacı ve bu amaçla yapılan çalışmalar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.