Volkanik tüf tozları ile polimer esaslı kompozit malzeme üretimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-12-19

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kapadokya (Nevsehir) bölgesinde bulunan volkanik tüf ocaklarından çıkan atıklar ekonomik kayıplara ve çevre kirliligine yol açmaktadır. Volkanik tüf pasası tüfün ocakta kesim esnasında ve fabrikada makinelerde islenmesi sırasında açıga çıkan atıktır. Bu atık malzemeyi çesitli endüstriyel uygulamalarda kullanmak mümkündür. Bu çalısmada matriks malzeme olarak polyester, takviye malzemesi olarak volkanik tüf tozları ve mermer tozları kullanıldı. Polimer sertlestirici olarak metil etil keton peroksit ve reaksiyon hızlandırıcı olarak kobalt oktoat kullanıldı. Elde edilen malzemeler kalıplandı. Kalıplardan çıkarılan malzemeler önce oda sartlarında sonra açık havada kurutuldu. Kompozit malzeme üretiminde optimum sertlestirici, hızlandırıcı, polyester oranları tespit edilip bu oranlar sabit tutuldu. Volkanik tüf tozu/mermer tozu oranları parametrik olarak incelendi. Volkanik tüf tozları ile mermer tozları kullanılarak üretilen kompozit ürünlere; sekil bozuklugu, birim hacim agırlık, su emme, tek eksenli basınç dayanımı ve elastisite modülü, nokta yükü dayanım indeksi deneyleri yapılarak üretilen malzemenin yapı sektöründe kullanılabilecegi görüldü. Karısımdaki volkanik tüf tozu oranı arttıkça malzemenin su emme oranı da arttı, tek eksenli basınç dayanımı ve nokta yükü dayanımında düsüs görüldü. Üretilen kompozit önceden belirlenen gün sayısınca bekletildi ve malzemelerin yüzey özelliklerinde herhangi bir sekil bozuklugu görülmedi.
Wastes coming out of volcanic tuff quarries in the Cappadocia (Nevsehir) Region has caused economic losses and environmental pollution. Volcanic tuff waste is the waste that comes out during the cutting process in the quarry, and its processing in the machines in the factory. It is possible to use this waste in various industrial applications. In this study, polyester is used as matrix material, and volcanic tuff and marble dusts are used as reinforcing materials. Methyl ethyl ketone peroxide is used as polymer hardener, and cobalt octoate is used as reaction accelerator. The obtained materials are molded. The extruded materials are dried first under room conditions, then open-air. In the production of composite material, optimum hardening, and accelerating polyester ratios are determined, and these ratios are fixed. Volcanic tuff and marble dust ratios are studied parametrically. It is understood that composite materials produced using volcanic tuff and marble dusts through the experimentation of deformation, weight per unit of volume, water absorption, uniaxial compression strength and modulus of elasticity, point load strength index can be used in the building sector. It is observed that as the ratio of volcanic tuff dust in the mixture increases, the water absorption ratio of the material increases, and uniaxial compression strength and point load strength decreases. The produced composite samples were kept predetermined number of times day and there was no deformation in the surface characteristics of the materials.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kompozit malzeme, Mermer tozu, Polyester, Volkanik tüf tozu, Composite material, Marble dust, Volcanic tuff dust

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sınıksaran, M. (2012). Volkanik tüf tozları ile polimer esaslı kompozit malzeme üretimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.