Eğitim kamu hizmetinin görülmesinde kamu özel ortaklığı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eğitim kamu hizmetinin görülmesinde kamu özel ortaklığı başlıklı bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kamu özel ortaklığı genel olarak ele alınmış ve değerlendirmelere yer verilmiştir. İkinci bölümde ülkemizdeki eğitim sektörünün genel durumu incelenmiş ve kamu özel ortaklığı ile eğitim sektörü arasındaki ilişki ve bu bağlamda eğitim hizmetinde kamu özel ortaklığının kapsamı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise eğitim hizmetinde kamu özel ortaklığı kapsamında kurulacak sözleşmeler hakkında detaylı incelemelere yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında kamu özel ortaklığının tanımı, hukuksal niteliği, gerekliliği, yararları ve zararları, mukayeseli hukukta kamu özel ortaklığı uygulamaları, Türkiye'de eğitim hizmetinin genel durumu, kamu özel ortaklığı ile eğitim hizmeti arasındaki ilişki, eğitim hizmetine ilişkin kamu özel ortaklıklarında sözleşmenin kapsamı, bu sözleşmelerin yapılması, uygulanması ve sona ermesi, bu sözleşmelerdeki tarafların sorumluluğu ve yargısal denetimi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
This article titled public private partnership in education is constituted of three sections. In first section, public private partnership is analyzed and evaluated on general terms. In the second section, the general state of the education sector in our country is studied as well as the relationship between the public private partnership and education sector in addition to the scope of public private partnership in education service within this context. The third section provides a detailed analysis upon the contracts to be constituted in the education service within the scope of public private partnership. Within this scope, further analysis has been conducted on the definition of public private partnership, its legal feature and necessity, its advantages and disadvantages within that scope, public private partnership applications in comparative law, general state of education service in Turkey, the relation between the public private partnership and education service, the scope of the contract in public private partnerships in relation to education service, contracting these agreements as well as applying and concluding them, the obligations of the parties in this contract and its judicial review.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu özel ortaklığı, Eğitim hizmetinde kamu özel ortaklığı, Kamu özel ortaklığı sözleşmeleri, Eğitim kamu hizmetinin görülmesinde kamu özel ortaklığı, Public private partnership, Public private partnership in education service, Public private partnership contracts, Public private partnership within The observance of educational public service

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gürkan, M. F. (2013). Eğitim kamu hizmetinin görülmesinde kamu özel ortaklığı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.