Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı hazırlanması

dc.contributor.advisorYüksel, S. Bahadır
dc.contributor.authorTopaloğlu, Mehmet Kayhan
dc.date.accessioned2015-03-25T12:38:43Z
dc.date.available2015-03-25T12:38:43Z
dc.date.issued2011-07-13
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÜlkemiz, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını önemli ölçüde uyumlaştırmış ve çalışma hayatına kazandırmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78 inci maddesi kapsamında çıkartılan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği de bunlardan birisidir. Bu yönetmelikle beraber yapı sektörüne koordinatörlük, bildirim ve yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı gibi birçok yenilik kazandırılmıştır. Bu yeniliklerden sağlık ve güvenlik planı, mevzuatta zorunlu kılınmış ancak içeriğine dair herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Bu çalışma ile yapı işleri için hazırlanacak sağlık ve güvenlik planının içeriğinde hangi unsurların ne sebeple bulunması gerektiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapı işyerlerinde gerçekleştirilen üretimler, kullanılan ekipmanlar, mevcut çevre ve çalışanlar birbirinden çok farklılıklar gösterse de, bu çalışma ile oluşturulan sağlık ve güvenlik planı içeriği ve uygulaması, gerekli değişiklikler ve güncellemeler yapıldığı takdirde tüm yapı işyerlerini kapsamaktadır. Çalışma hazırlanırken 92/57/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifinde inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirtilen hususlar ve iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri esas alınmış ve çoğunlukla ulusal mevzuat ve iyi uygulama örneklerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın, yapı işyerleri için hazırlanması zorunlu olan sağlık ve güvenlik planını oluşturmada sektördeki firmalara bir yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractWithin the framework of European Union harmonization process, our country has harmonized the occupational health and safety legislation significantly and brought in working life. Health and Safety Regulations at Construction Sites has issued under the article 78 of Labor Law No. 4857 is also one of them. With this regulation the construction sector has gained many innovations such as coordinators, notification and health and safety plan for construction works. Within these innovations, the health and safety plan has been compulsory by legislation but no statement has been made about the content of the plan. With this study it is aimed to put forth the elements should be found in the content of the health and safety plan for construction works and for whatever reason they should be found in the content. Even though the productions carried out, equipment used, environment and employees has many differences in different construction workplaces, the content and the implementation of the safety and health plan created with this study includes all construction workplaces in case of necessary changes and the updates are carried out. Where the study is based on issues mentioned in the European Union Council Directive 92/57/EEC related to the occupational health and safety in construction and the basic principles of occupational health and safety during the preparation phase and has often consulted by national legislation and good practices. It is thought that this study can be a guide for the companies in the sector about preparing the safety and health plan compulsory for construction workplaces.en_US
dc.identifier.citationTopaloğlu, M. K. (2011). Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı hazırlanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1866
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğien_US
dc.subjectGüvenlik planıen_US
dc.subjectSağlık planıen_US
dc.subjectYapı işlerien_US
dc.subjectOccupational health and safety in constructionen_US
dc.subjectSecurity planen_US
dc.subjectHealth planen_US
dc.subjectConstruction worksen_US
dc.titleYapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı hazırlanmasıen_US
dc.title.alternativePreparing health and safety plan for construction worksen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
291249.pdf
Boyut:
3.48 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: