Kur'an'ın tasdik ettiği Tevrat'taki konular

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Allah'ın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği dinlerin hepsinde ortak olarak dile getirilen birtakım konular vardır. Peygamberlerin, peygamberlerin gönderildiği toplumların ve getirdikleri dinin hükümlerinin farklı olmasına rağmen bu konular hepsinde de aynıdır. Meselâ iman esasları hususunda, tek ve kâdir Allah inancı, kendilerine gelen vahiyleri hiç değiştirmeden insanlara ileten peygamber inancı, ölümden sonraki hayat ve ceza ve mükâfat inancı bütün ilahi dinlerde vardır. Bu hususlar, Hz. Musa'ya gönderilmiş ve daha sonra birtakım tahriflere uğramış olan Tevrat'ın aslında da mevcuttu. Kur'an, şu an mevcut bulunan Tevrat'taki bu gibi hususları ihtiva eden pasajları onaylar. İnanç esaslarında olduğu gibi ahlâk esasları ve başlıca ibadetler konusunda da Kur'an'ın tasdik ettiği hususlar vardır. Meselâ; namaz, abdest, gusül, zekât, sadaka, oruç gibi ibadetlere işaret eden birtakım Tevrat ibareleri de Kur'an'ın tasdik ettiği hususlardandır. Biz çalışmamızda ilk olarak tasdik ve tahrif kavramlarını açıklayarak Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik etmesi ve Tevrat'ın tahrifinin ne anlamlara geldiğini ve Müslüman âlimlerin bu konudaki görüşlerini ortaya koyduk. Daha sonra temel inanç esasları hususunda Tevrat ile Kur'an'ın verilerini karşılaştırmaya tabi tutarak ortak noktaları tespit etmeye çalıştık. 2. Bölüm'de ise başlıca ibadetler konusunda Tevrat bilgilerini Kur'an ayetleri temelinde inceleyerek şu anki Tevrat'ta Kur'an'ın onaylayacağı birtakım bilgilerin bulunduğunu tespit ettik. Çalışmamızda ulaştığımız sonuçları da ?Sonuç? kısmında açıkladık.
There are some common issues in all religions that have been sent by Allah through his prophets. These themes are common although the socities to which prophets were sent and religious judgements they brought are different. For example, belief in one and powerful Allah regarding principles of faith, belief in prophets who conveyed revelation without any change, belief in life after death and belief in punishment and reward are common issues in all divine religions. All these themes were present in the original Torah, given to the prophet Mosa and corrupted after him. Koran confirms some passages in Torah consisting themes such as these. In addition to the principles of faith, there are also some issues about principles of moral and main prayers which Koran confirms. For example, some sentences in Torah pointing out prayers such as salat, vudu, gusl (shower bath), zakat (demotion), sadaka (alms) and savm (fast) are issues confirmed by Koran. In our study, we first put down what do Koran?s confirming of Torah and Torah?s corruption mean and Muslim scholars? wiews about this subject. After that, we tried to determine common points about basic principles of faith by comparing Torah?s and Koran?s data. In the Second Part we proved that are some information in current Torah which are confirmed by Koran, by examination information about main prayers in Torah on the basis of the passages in Koran. In the Conclusion Part, we explained the results we got.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kur'an-ı Kerim, Quran, Tevrat, Torah

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uğur, H. (2008). Kur'an'ın tasdik ettiği Tevrat'taki konular. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.