Râzî'nin müteşâbih ayetleri yorumlama yöntemi

dc.contributor.advisorIşıcık, Yusuf
dc.contributor.authorKaraca, Gülsüm
dc.date.accessioned2017-08-07T11:18:33Z
dc.date.available2017-08-07T11:18:33Z
dc.date.issued2011-11-28
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKur'an'da, müteşâbih olarak isimlendirilen bir kısım ayetler vardır ki bunlar lafzındaki kapalılık, benzerlik ve bilinmezlikten dolayı manası tam olarak anlaşılamayan ayetlerdir. Tefsirleri insanlar tarafından bilinmekle beraber hakikati ve mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen bu ayetlerin bir kısmını kıyamet ve ahiret hayatı gibi gaybî konular, bir kısmını ise Allah'a nispet edilen el, yüz, göz, gibi zâtî, istiva, istihya, mekr, gibi fiili nitelikte olan sıfatlar teşkil etmektedir. İnsan aklının anlama ve idrak kapasitesini aşan bu ve benzeri konuları ele alan ayetlerin yorumlanması meselesi, müteşâbihin tanımı, sayısı ve kapsamı, müteşâbihlerin te'vil edilip edilemeyeceği, Kur'an'da anlaşılması mümkün olmayan bir takım ayetlerin bulunup bulunmadığı, gibi birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Bizim çalışmamızda, müteşabih ayetlerin te'vilini caiz gören Müteahhirun dönem (VI./XII.) Eş'arî kelamcılarından Fahruddîn er-Râzî'nin (v. 606/ 1209) ayetleri yorumlamadaki üslup ve yöntemi el alınmıştır. Râzî, kendisinden sarfı nazar etmeyi gerektirecek kat'i ve aklî bir delilin bulunması dışında Kur'an'da geçen her lafzın hakiki manada anlaşılması gerektiği, hakiki manada anlaşılması mümkün olmayan lafızların ise teşbih ve tecsime yol açmayacak şekilde te'vil edilmesi gerektiği düşüncesindedir.en_US
dc.description.abstractA part of the Qur?an called mutashabih contains verses that are not entirely clear, that contain hidden meaning and similarity. Interpretations made by knowing people, the truth and the essence that is known only by Allah, some of these verses represent the unseen issues such as last judgment and resurrection; the others attributed to Allah such as hand, face, eye, names of Allah constitute the actual quality such as the inherent, evenness, resurrection, trap. Exceed the capability of human mind to understand and comprehend, a matter of interpretation of the verses dealing with this and similar issues, definition of mutashabih, the number and scope, it brought many questions whether verses need of interpretation or commenting the meaning, whether a number of verses in the Qur?an can be ever understood or not. Our research concerns the mutashabih interpretation of verses in the Müteahhirun period (VI./XII.) by Fakhr al-Razi, who is a scholar of Kalam and is referred to as a mutakallim from the Ash'ari. Fakhruddin Razi considers that it requires to backtrack from himself except for definite and rational finding an evidence, that each word, which is also found in the Qur'an, requires to be ascribed the true meaning; as for words can?t be understood on the true meaning, that needs to interpret it in a way that will not lead to smile and embody.en_US
dc.identifier.citationKaraca, G. (2011). Râzî'nin müteşâbih ayetleri yorumlama yöntemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5382
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectRâzien_US
dc.subjectMüteşâbihen_US
dc.subjectMuhkemen_US
dc.subjectTe’vilen_US
dc.subjectHaberî sıfatlaren_US
dc.subjectFakhruddin razien_US
dc.subjectMutashabihen_US
dc.subjectMuhkamen_US
dc.subjectInterpretationen_US
dc.subjectHabarî attributesen_US
dc.titleRâzî'nin müteşâbih ayetleri yorumlama yöntemien_US
dc.title.alternativeRazi's method of interpreting the muteshabih versesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Gülsüm Karaca_removed.pdf
Boyut:
996.67 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Gülsüm Karaca
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: