Lpg kullanarak kompresörsüz klima kontrol tasarımı ve deneysel olarak incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-10-19

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada; soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar yerine LPG (sıvı petrol gazı) kullanılarak bir soğutma sistemi tasarlanmıştır. Bu soğutma sisteminde kompresör ve kondanser sistemden çıkarılmıştır. Yapılan sistemde kullanılacak olan LPG'nin kullanım amacına göre kullanılacak valfler ve hava sirkülâsyonu sağlayan fanın hızı mikro denetleyicili sistem ile kontrol edilmiştir. Yapılan soğutma sistemi kontrol devresinde PIC 16F877 mikro denetleyicisi kullanılmıştır. Hava sirkülâsyonunu sağlayan fanın hızı ve valf kontrolleri kullanılan DS 18B20 sıcaklık sensörlerinden alınan bilgiye göre kontrol edilmiştir. Fan hızı PWM ile ayarlanmakta olup ortam ısı değerleri ve fan çalışma yüzdesi LCD ekranda gösterilmektedir. PWM için Duty Cycle değeri bulanık mantık ile hesaplanıp iç ve dış ortam sıcaklıklarına göre fan hızı ayarlanmıştır. Sonuç olarak ortamın serinletilmesi için yakıt olarak kullanılan LPG aynı zamanda soğutma içinde kullanılmış ve yeni bir soğutma sistemi tasarlanmıştır. Ortam ısısına göre fan hız ve valf kontrolleri sağlanmıştır. Fan hızı iç ve dış sıcaklık değerlerine göre bulanık mantıkla kontrol edilmiştir.
In this study, a refrigeration system has been designed by using LPG (Liquid Petroleum Gas) instead of refrigerant liquids. In this refrigerant system, compressor and condenser removed from the system. According to the intended use of LPG, valves and speed of air circulation fan, controlled by microcontroller circuit at the refrigerant system. In the refrigerant system control circuit, PIC16F877 microcontroller has been used. Speed of air circulation fan and valves controlled according to the information obtained from DS18B20 temperature sensors. The fan speed is adjusted by PWM (Pulse Width Modulation). Ambient temperature and percentage of fan operation is shown on the LCD (Liquid Crystal Display). Duty cycle value of PWM calculated using fuzzy logic. Fan speed adjusted according to the internal and external environment temperature. As a result, LPG is used as a fuel, has also been used in order to cool the environment thus a new cooling system is designed. Fan speed and valves controlled according to the ambient temperature. Fan speed controlled using fuzzy logic according to the internal and external temperature values.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Evaporatör, Klima, Mikro denetleyici, Soğutma sistemi, Soğutucu akışkan, Valf, Air conditioning, Microcontroller, Refrigerator, Refrigerant, Valve, Evaporator

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karaman, H. (2012). Lpg kullanarak kompresörsüz klima kontrol tasarımı ve deneysel olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.