Behçet Aysan (Hayatı-Eserleri-Sanatı)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1949 Ankara doğumlu olan Behçet Sefa Aysan, 2 Temmuz 1993 günü Sivas?ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri?nde yaşanan olaylar sonucu hayata gözlerini yummuştur. 1979 yılında Türk yazınına giriş yapan Behçet Aysan 1980?li yılların en özgün şairleri arasında kendine yer bulmayı başarmıştır. Toplumsal gerçekçi olarak nitelendirebileceğimiz bir tarzda eserler veren Aysan?ın yedi adet şiir kitabı, bir de kitaplaşmış radyo oyunu vardır.Bilindiği gibi edebiyat tarihi araştırmalarında monografi çalışmaları önemli bir yer tutar. Bugüne kadar Behçet Aysan hakkında hazırlanmış bilimsel bir çalışmanın yapılmamış olması bizi bu konuya yöneltti.Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmamızda özellikle 1980 sonrası Türk şiirinin önemli bir ismi olan Behçet Aysan?ın hayatını, eserlerini ve sanatını belgelere dayanarak ayrıntılı şekilde inceledik. Bütün eserlerini, hakkında yapılmış çalışmaların tamamını değerlendirerek Aysan?ın Türk edebiyatı içerisindeki yerini belirlemeye çalıştık. Şiirleri yapı, tema ve üslup bakımından inceledik. Kaynakça kısmında başvurduğumuz her kaynağın künyesine yer verdik. Belgeler ve fotoğrafları da ekler bölümüne koyduk. Yaptığımız bu çalışma ile edebiyat tarihimizde, Behçet Aysan?ın yerini belirleyerek bu konudaki açığı kapatmayı umuyoruz.
Behçet Sefa Aysan was born in Ankara in 1949, which he held in Sivas on 2 July 1993 "Pir Sultan Abdal Festival" as a result of the events in died at his beloved. Behçet Aysan debuted the Turkish literature in 1979, which he succeeded in 1980 to become one of the most original poetsAysan, has works in a style described as social realist, whose seven books of poetry and a book is written as a radio play. As is known, monograph studies, holds an important place in the history of literature research. So far there has not been a scientific study prepared for Behçet Aysan, it led us to this issue.We have prepared for the Master's thesis of this study, which is an important name in the post-1980 Behçet Aysan the lives of Turkish poetry, works of art and studied in detail on the basis of the documentation. We sought to determine the location of Aysan in Turkish literature, all of the studies that evaluated all its works and works about him. We examined poems in terms of structure, theme and style. We have consulted the bibliography at the identifier of each resource. We have put together documents and photographs adds a section.Our history of literature, this kind of work, we hope to close the gap on this issue by identifying the location of Behçet Aysan

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Behçet Aysan, Biyografi, Biography

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özsoy, G. Ö. (2013). Behçet Aysan (Hayatı-Eserleri -Sanatı). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.