Uyku bozukluğu olan parkinson hastalığı, parkinson plus sendromlu hastalarda ve parkinson olmayan uyku apneli hastalarda uyku rem periyoduna ait bozukluklar ve atoni tablosunun karşılaştırılması

dc.contributor.advisorEkmekci, Ahmet Hakan
dc.contributor.authorReçber, Esra Kaplan
dc.date.accessioned2015-12-10T13:01:46Z
dc.date.available2015-12-10T13:01:46Z
dc.date.issued2013
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractParkinson Hastalığında belirgin uyku bozuklukları olduğu görüşü giderek yaygınlaşmaktadır. Uyku bozuklukları PH? na %74-98 oranında eşlik etmektedir. PH? de uyku bozuklukları, uykuya dalmakta ve/veya uykuyu sürdürmekte zorlukla karakterize insomni; uykuda anormal motor aktiviteyle karakterize uykuda hareket bozuklukları veya RDB (REM uykusu Davranış Bozukluğu); uykuda solunum bozuklukları veya gündüz uykululuk ve/veya karşı konulmaz uyku ataklarıyla karakterize hipersomni şeklinde tanımlanabilir. Uyku bozuklukları tanısında anamnezin önemi yadsınamaz olsa da nokturnal PSG uyku bozukluklarını değerlendirmede altın standart tanı yöntemi olarak değerlendirilmektedir. 31 İPH ve 6 PAS tanısı almış ve 30 sağlıklı kişi ile yaptığımız çalışmada tüm hastalarımıza PSG uyguladık. Amacımız hastalar arasında klinik evre ve DOPA kullanım süresi açısından polisomnografik parametrelere yansıyan bulguları gözlemleyip literatür eşliğinde değerlendirmekti. Parkinson hastaları DOPA kullanmalarına ve Hoehn-Yahr Evrelerine göre sınıflandı. Polisomnografik parametreler üç hasta grubu arasında karşılaştırıldı. PAS`lu hastaların ortalama oksijen satürasyonu tüm uyku evrelerinde idiyopatik parkinsonlulara oranla düşük seyretmiştir. İPH? ları ile karşılaştırıldığında PAS?lu hastalarda AHİ daha yüksek bulunmuştur. PAS?da İPH ile karşılaştırıldığında PLMS daha yüksek elde edilmiştir. PAS?lu hastaların uyku etkinlikleri literatürdekine benzer şekilde diğer iki hasta grubuna oranla anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Uyku etkinliği ile benzer şekilde PAS?da uyku devamlılığı diğer gruplara oranla bizim çalışmamızda belirgin şekilde azalmıştır. Çalışmamızda PH?da Toplam Horlama indeksi PAS?na göre daha yüksek gözlenmiştir. Bulgularımız şunu göstermektedir; PAS altta yatan patolojik süreçlerin ciddiyeti nedeniyle uyku rahatsızlıkları ve polisomnografik parametrelerdeki anormallikler açısından daha zengindir ve polisomnografi uyku rahatsızlıkları tanısında altın standart tanı yöntemidir.en_US
dc.description.abstractIt?s a common view that Parkinson's disease had significant sleep disturbances increasingly. Sleep disorders accompanied to PD by 74-98 %. Sleep disturbances in PD are falling asleep, and / or insomnia characterized by difficulty maintaining sleep, sleep movement disorders characterized by abnormal motor activity, or RBD (REM sleep behavior disorder ), sleep-disordered breathing or daytime sleepiness and / or characterized by recurrent episodes of hypersomnia sleep in the form of an irresistible defined. While denying the importance of history in the diagnosis of sleep disorders nocturnal PSG is a diagnostic method which is considered to be the gold standard for evaluation of sleep disorders. In our study we performed PSG to 31 PD patients, 6 PPS patient and 30 healty individuals. Our study? s aim was to evaluate the relationship between DOPA use, clinical stage of the patients and polisomnographic parameters with literatures.The patients has been classified according to Hoehn-Yahr scale and DOPA use. Polysomnographic parameters were compared between the three groups of patients. The average oxygen saturation in PPS? s remained in low degrees during all sleep stages than in PD. IPD's AHI was higher in patients compared with PPS. When compaired to PD, PPS had more PLMS. In our study PPS?s sleep efficiency and sleep maintenace parameter was manner than other groups as similar to the literature. PD total snore index was higher than observed in PD? s. Our data shows the following; PPS due to the seriousness of the underlying pathological processes is very rich of polysomnographic parameter abnormalities and PSG is the gold standart diagnostic method for sleep disturbances.en_US
dc.identifier.citationReçber, E. K. (2013). Uyku bozukluğu olan parkinson hastalığı, parkinson plus sendromlu hastalarda ve parkinson olmayan uyku apneli hastalarda uyku rem periyoduna ait bozukluklar ve atoni tablosunun karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2913
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectParkinson hastalığıen_US
dc.subjectParkinson diseaseen_US
dc.subjectPolisomnografien_US
dc.subjectPolysomnographyen_US
dc.subjectUyku apne sendromlarıen_US
dc.subjectSleep apnea syndromesen_US
dc.subjectUyku bozukluklarıen_US
dc.subjectSleep disordersen_US
dc.titleUyku bozukluğu olan parkinson hastalığı, parkinson plus sendromlu hastalarda ve parkinson olmayan uyku apneli hastalarda uyku rem periyoduna ait bozukluklar ve atoni tablosunun karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeRem period properties and tonus structure comparison in idiopathic parkinson's disease and parkinson's plus syndrome patients and healthy sleep structureen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Esra Kaplan Reçber.pdf
Boyut:
929.52 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Esra Kaplan Reçber
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: