NBC (nükleer, biyolojik, kimyasal) tehdidine topoğrafyanın etkilerinin araştırılması ve oluşacak radyoaktif yayılım için bir mekansal karar destek sistemi geliştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Teknoloji iyi maksatlarla kullanılırsa insanlık için büyük bir nimet, kötü maksatlarla kullanılırsa kitleleri yok edebilecek büyük bir külfet olabilmektedir. Örneğin, patlayıcı maddeler yol yapımı için kullanılabileceği gibi terörist eylemlerde de kullanılmaktadır. Nükleer teknolojiler enerji maksatlı kullanılabildiği gibi, 2.Dünya Savaşında kitleleri yok eden, etkileri nesiller boyu süren bomba olarak da kullanılmıştır. Bilimsel ya da teknolojik tehlikelerin panzehiri yine bilim ve teknolojidir. Bu çalışmada dünya üzerindeki tüm canlıları tehdit eden nükleer tehlikenin yayılımı modellenip, simüle (benzetim) edilmeye çalışılmış, böylece kriz masası yöneticilerine mekânsal bir karara destek sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuya duyulan ihtiyaç ve tezin amacı vurgulanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde yapılan kaynak araştırması, Üçüncü bölümde Nükleer, biyolojik, kimyasal silahların ve teknolojilerin özellikleri ile simülasyonun ne olduğu hakkında özet bilgi verilmiştir. Tez için hazırlanmış olan uygulama hakkında bilgi dördüncü bölümde sunulmuştur. Beşinci bölümde yapılan testler ve son bölümde uygulamanın sonuçlar paylaşılmıştır.
Technology could be blessing for mankind if used with a good will, and a cursing when used for an evil purpose. Besides the road construction, the explosives are used by the terrorists as well. It is a well-known fact that the nuclear power which is used as energy resource had been used to destroy masses during WW-I. The antidote of such a scientific and technological threats is again the science and technology. In this study, we tried to model and simulate the dispersion of nuclear threat in such a way that the emergency management officials could benefit a geospatial decision support system. This study is organized in six chapters. First chapter gives the motivation. Second chapter summarizes of the literatures. A brief description about the specifications of the NBC (nuclear, biological, chemical) weapons and technologies and the simulation is given in chapter three. Chapter four covers the implementation details of the application prepared during this study. Chapter five gives the results of Tests.We conclude with results and discussion in the final chapter.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Benzetim, Simulation, Coğrafi bilgi sistemleri, Geographical information systems

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Değer, A. (2010). NBC (nükleer, biyolojik, kimyasal) tehdidine topoğrafyanın etkilerinin araştırılması ve oluşacak radyoaktif yayılım için bir mekansal karar destek sistemi geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.