Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mevcut çalışmada Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR)’nin yaygınlığı araştırıldı. Ergani ve çevresinde bulunan farklı işletmelerdeki yaşları 3-10 arasında değişen 108 inekten kan numuneleri toplandı. Bu numunelerdeki IBR antikorlarının varlığı Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA) ile incelendi. ELISA ile 108 hayvanın 52’si (%48.15) seropozitif, 56’sı (%51.85) ise seronegatif bulundu. Sonuçların, ırklara göre dağılımında gruplar arasında fark bulunmazken, yaşa göre dağılımında 7 yaş (%86.67) grubundaki hayvanlarda IBR seropozitifliği en fazla tespit edildi (p<0.01). Sonuç olarak Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki döl tutmayan ineklerde IBR seropozitifliğinin yüksek olduğu ve hayvanların yaşları ilerledikçe bu oranın daha da arttığı belirlendi. Bu nedenle bölgedeki ineklerde döl verimliliğini artırmak için IBR’ye karşı tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu kanaatine varıldı.
In this study, prevalence of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) was investigated from cows with repeat breeder in Ergani district of Diyarbakir province. Blood samples were collected 3-10 of different ages ranging from 108 cows. The presences of IBR antibodies in the samples were examined using Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) kits. The results of the ELISA indicated that 52 (48.15%) of 108 animals were seropositive and other (51.85%) were seronegative. Although there are not difference between the groups in the distribution of results according to breed, according to age, IBR seropositivity from 7 years (86.67%) and older animals group were found to be higher (p<0.01). As a result, IBR seropositivity from cows with repeat breeder is high and, this ratio was more increased the older animals. Therefore, wing was concluded that the necessary measures taken against IBR for the cows in the region improve the efficiency of progeny

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Döl tutmayan, IBR, inek, Repeat breeder, cow

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

1

Künye

Alparslan, S., Rişvanlı, A., (2013). Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığı. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29 (1), 46-49.