Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığı

dc.contributor.authorAlparslan, Sidal
dc.contributor.authorRişvanlı, Ali
dc.date.accessioned2022-12-27T09:07:17Z
dc.date.available2022-12-27T09:07:17Z
dc.date.issued2013en_US
dc.departmentBaşka Kurumen_US
dc.description.abstractMevcut çalışmada Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR)’nin yaygınlığı araştırıldı. Ergani ve çevresinde bulunan farklı işletmelerdeki yaşları 3-10 arasında değişen 108 inekten kan numuneleri toplandı. Bu numunelerdeki IBR antikorlarının varlığı Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA) ile incelendi. ELISA ile 108 hayvanın 52’si (%48.15) seropozitif, 56’sı (%51.85) ise seronegatif bulundu. Sonuçların, ırklara göre dağılımında gruplar arasında fark bulunmazken, yaşa göre dağılımında 7 yaş (%86.67) grubundaki hayvanlarda IBR seropozitifliği en fazla tespit edildi (p<0.01). Sonuç olarak Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki döl tutmayan ineklerde IBR seropozitifliğinin yüksek olduğu ve hayvanların yaşları ilerledikçe bu oranın daha da arttığı belirlendi. Bu nedenle bölgedeki ineklerde döl verimliliğini artırmak için IBR’ye karşı tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu kanaatine varıldı.en_US
dc.description.abstractIn this study, prevalence of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) was investigated from cows with repeat breeder in Ergani district of Diyarbakir province. Blood samples were collected 3-10 of different ages ranging from 108 cows. The presences of IBR antibodies in the samples were examined using Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) kits. The results of the ELISA indicated that 52 (48.15%) of 108 animals were seropositive and other (51.85%) were seronegative. Although there are not difference between the groups in the distribution of results according to breed, according to age, IBR seropositivity from 7 years (86.67%) and older animals group were found to be higher (p<0.01). As a result, IBR seropositivity from cows with repeat breeder is high and, this ratio was more increased the older animals. Therefore, wing was concluded that the necessary measures taken against IBR for the cows in the region improve the efficiency of progenyen_US
dc.identifier.citationAlparslan, S., Rişvanlı, A., (2013). Diyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığı. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29 (1), 46-49.en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.identifier.issn1309-6958en_US
dc.identifier.issn2146-1953en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/44093
dc.identifier.volume29en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesien_US
dc.relation.ispartofEurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDöl tutmayanen_US
dc.subjectIBRen_US
dc.subjectineken_US
dc.subjectRepeat breederen_US
dc.subjectcowen_US
dc.titleDiyarbakır ili Ergani ilçesinde döl tutmayan ineklerde sığırların bulaşıcı rinotrakeitis enfeksiyonunun yaygınlığıen_US
dc.title.alternativeFrequency of infectious bovine rhinotracheitis in cows with repeat breeder breeding in Ergani district of Diyarbakiren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
PDF3..pdf
Boyut:
1.39 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: