Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera:Pyralidae)'nın farklı gelişim evrelerinin yağ asidi bileşimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-09-13

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Plodia interpunctella larva, pup ve erginlerinin yağ asidi bileşimi gaz kromotoğrafik yöntemle araştırılmıştır. Analizler sonucu C12:0-C22:0 arasında değişen 20 adet yağ asiti belirlenmiştir. Larval gelişim evresinde en büyük yüzde palmitik aside (C16:0) aittir. Oleik asit (C18:1) ise pup ve ergin evrede en yüksek yüzdeye sahip yağ asididir. Yağ asidi yüzdelerinde gelişim evrelerine göre farklılıklar belirlenmiş, larval evrede doymuş yağ asidi yüzdesi en yüksek iken, aşırı doymamış yağ asidi yüzdesi ise pup evresinde en yüksektir.
Fatty acid compositions of larvae, pupae and adults of Plodia interpunctella was investigated with gas chromatographic method. Upon analysis of carbon numbers, 20 fatty acids ranging from C12:0 to C22:0 fatty acid was determined. The largest ratio belongs to palmitic acid (C16:0) in the larval stage. Oleic acid (C18:1), has the highest fatty acid ratio in pupae and adult stages. It has been noticed that some differences in the these ratios in the fatty acids were appeared according to the stages of development. The ratio of saturated fatty acids in larval stage was the highest, while polyunsaturated fatty acid ratios are the highest stage of the pupae.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lepidoptera, Plodia interpunctella, Yağ asidi bileşimi, Fatty acid composition

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özge, S. (2013). Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera:Pyralidae)'nın farklı gelişim evrelerinin yağ asidi bileşimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.