Over kanserli hastalarda prognostik ve etyolojik faktörler, ICAM, VCAM ve apoptozisin metastaz ile ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Over kanseri, kadınlarda görülen en sık beşinci kanser, ülkemizde altıncı, jinekolojik kanserler arasında ikinci sıklıkta görülmekte olup, jinekolojik kanser ölümlerinin en sık sebebidir. Bu çalışmada 01.01.2006 ile 31.12.2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Ünitesi'nde tanısı konulup primer cerrahisi yapılan malign over tümörlü 146 hastanın demografik verileri incelenmiş olup epitelyal kökenli 64 hastanın patolojik spesmenleri ICAM, VCAM ve apoptotik boyanma paternleri evre ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.. Hastaların tanı yaşı 15-83 arasında olup ortalama tanı yaşı 51.8 ± 14.4 yıl olarak bulunmuştur. Opere edilen hastalarda en sık 90 olgu (%61.6) ile seröz tip görülmüş olup cerrahi sonrası en sık evre 64 hasta (%43.8) ile evre III olarak saptanmıştır. Hastalarda ortalama Hb değerleri 12.2 ± 1.3 gr/dl olarak bulunur iken ortalama glukoz değerleri 105.4 ± 24.9 mg/dL olarak bulunmuştur. Ca-125 ileri evre olgularda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.001). Preoperatif trombositozisi olan, Ca-125 değeri yüksek olan ve assit olan hastalarda evrenin daha ileri olduğu tespit edildi. İleri evre over kanserlerinde ICAM, VCAM'ın ve apoptozisin arttığı tespit edilmiştir (p<0.001). Bu çalışma; over kanserli hastalarda cerrahi evre, maksimum rezidü tümör çapı, Ca-125, assit varlığı ve preoperatif trombositozisin önemli prognostik faktör olduğunu, artmış ICAM, VCAM ve apoptozisin metastaz ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.
Ovarian cancer is the fifth common cancer in women. In our country, it is the sixth common cancer among women. It is also the second common cancer and most lethal cancer among gynecologic malignancies. This study was carried out between 01.01.2006 and 31.12.2010 in the oncology unit of the department of gynecology and obstetrics- Meram faculty of medicine- Selçuk University. Patients who were diagnosed as having malignant ovarian tumour and underwent the primary surgery were included in the study. The demographic data of 146 patients were collected and examined. The pathological specimens of 64 patients who had tumours of epithelial origin were examined regarding ICAM, VCAM and apoptotic staining patterns relation and comparison with stage. The diagnosis age of the patients ranged between 15-83. The mean age of the patients was 51.8 ± 14.4 years. The most common pathological type was serous epithelial ovarian cancer in 90 patients (61.6%) and the most common stage after surgery was stage III (43.8%). The mean Hb value and the mean glucose value of the patients were 12.2 ± 1.3 gr/dl and 105.4 ± 24.9 mg/dL respectively. Cancer antigen 125 (Ca-125) was found to be significantly higher in advanced stage ovarian cancers. The surgical stage was found to be higher in patients with preoperative thrombocytosis, high CA-125 level and ascites. In cases with advanced ovarian cancer ICAM, VCAM and apoptosis were found to be increased. This study suggests that the maximum diameter of the residual tumour, CA125 level, ascites and preoperative thrombocytosis are important prognostic factors in ovarian cancer patients. Increased ICAM, VCAM, and apoptosis are thought to be associated with metastasis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adezyonlar, Adhesions, Apoptozis, Apoptosis, Kadın ürogenital hastalıkları, Female urogenital diseases, Neoplazm metastazları, Neoplasm metastasis, Neoplazmlar, Neoplasms, Over, Ovary, Over neoplazmları, Ovarian neoplasms, Prognoz, Prognosis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İçen, M. S. (2011). Over kanserli hastalarda prognostik ve etyolojik faktörler, ICAM, VCAM ve apoptozisin metastaz ile ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.