Importance of fasting serum glucose, haemoglobin A1c and fructosamine in the diagnosis of diabetes

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tavşanlarda iki farklı doz (100 ve 175 mg/kg) alloksan ile oluşturulan deneysel diabetes mellitus’un teşhisinde, klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerdeki değişimlerin değerlendirilmesidir. İkinci amacı ise hastalığın teşhisinde glikoz, glikozile hemoglobin ve fruktozaminin önemini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Tavşanlar rastlantısal olarak 2 gruba ayrıldı. Birinci grupta 12, ikinci grupta 13 tavşan vardı. Birinci gruptaki tavşanlara 100 mg/kg dozunda, 2. gruptaki tavşanlara 175 mg/kg dozunda alloksan intravenöz yolla verildi. Eritrosit, lökosit, hemotokrit, hemoglobin, trombosit, ortalama hücre volümü ve ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonları belirlendi. Serum açlık glikoz, fruktozamin, insülin, hemoglobin HbA1c, kolesterol, trigliserid, üre, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz düzeyleri ölçüldü. Bulgular: İstatistiksel olarak, her iki grupta serum açlık glikoz, fruktozamin, HbA1c, total kolesterol ve trigliserid düzeylerinde önemli artış, insülin, eritrosit, hemotokrit ve hemoglobin düzeylerinde ise azalma (p0.05) belirlendi. Öneri: Diabetus mellitusun teşhisinde serum açlık glikoz, fruktozamin ve hemoglobin A1c önemli diagnostik indikatör olabilir.
The primary aim of this study was to evaluate the changes in hematological and certain biochemical parameters in the diagnosis of rabbits with experimental diabetes mellitus induced with two different doses of alloxan monohydrate (100 and 175 mg/kg). The secondary aim of this study was to determine the importance of glucose, haemoglobin A1c and fructosamine in the diagnosis of the disease. Materials and Methods: Rabbits were randomly allocated to two groups. The first group included 12 rabbits and the second group included 13 rabbits. Hundred and 175 mg/ kg dose of the alloxan solutions were given intravenously to the first group and second group, respectively. White blood cell, red blood cell, haemoglobin, platelet counts, paced cell volume, mean corpuscular haemoglobin concentration and mean corpuscular volume values were determined. Fasting serum glucose, fructosamine, insulin, haemoglobin HbA1c, total cholesterol, triglyceride, urea, aspartate amino transferase and alanin amino transferase levels were measured. Results: Statistically significantly increases of serum fasting glucose, fructosamine, haemoglobin A1c, total cholesterol and triglyceride concentrations and decreases of serum insulin levels and red blood cell, paced cell volume and haemoglobin values were determined (p<0.05) in both groups. Conclusion: Fasting serum glucose, fructosamine and haemoglobin A1c could be more important indicators for the diagnosis of diabetes mellitus.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

1

Künye

Ersan, B., Ok, M. (2011). Importance of Fasting Serum Glucose, Haemoglobin A1c and Fructosamine in the Diagnosis of Diabetes. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27(1), 13-18.