Konya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizi

dc.contributor.advisorArslan, Emine
dc.contributor.authorLadikli, Serengül
dc.date.accessioned2015-05-12T12:33:53Z
dc.date.available2015-05-12T12:33:53Z
dc.date.issued2011-01-11
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada mastitisli ineklerden izole edilen 98 Staphylococcus aureus suşunda Real-Time PCR ile PVL, ?-hemolizin ve LukED gibi virulans genlerin varlığı/yokluğu ve kantitatif analizi yapılmıştır. Ayrıca bu üç genin varlığı PCR ile de doğrulanmıştır. Real-Time PCR'a göre PVL, ?-hemolizin ve LukED genleri sırasıyla %70,40, %90,81 ve %66,32 oranlarında bulunurken klasik PCR'a göre %92,85, %97,95, %75,51 oranları elde edilmiştir. Virulans genlerinin suşlara göre kantitatif analizi sonucunda, bu viral gen miktarlarına göre 40<-10.000, 10.000-100.000 ve 100.000< IU/ml şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. PVL geninin miktarı bu gruplar arasında sırasıyla %27,55, %9,18 ve %32,65 olarak değerlendirilirken, ?-hemolizin %48,97, %39,79 ve %2,04 ve LukED'nin %45,91, %14,28 ve %6,12 olarak miktarları belirlenmiştir. Sonuç olarak mastitisli ineklerden izole edilen S. aureus suşlarında bu virulans genlerinin prevelansı yüksek çıkmıştır. Her iki metoda göre elde edilen virulans genlerinin varlığının birbiri ile uyumlu olduğu istatistiki olarak söylenebilir (p<0,05).en_US
dc.description.abstractIn this study, existence/absence of virulence genes such as PVL, LukED and ?- hemolysin and the quantitative analysis was done in 98 Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis by Real-Time PCR. Also the existence of the three genes was verified with PCR. While PVL, LukED, ?- hemolysin and genes were found to be 70,40%, 90,81% and 66,32% respectively according to Real-Time PCR, according to classical PCR the rates were 92,85%, 97,95% and 75,51%. As a result of the quantitative analysis of virulence genes in S. aureus strains, according to the amount of this viral gene have been divided into three groups as 40<-10.000, 10.000-100.000, and 100.000< IU/ml. While the amount of PVL gene in these groups is evaluated as 27,55%, 9,18%, and 32,65% respectively, the amounts of ?- hemolysin and LukED are determined as 48,97%, 39,79%, 2,04%, and 45,91%, 14,28%, 6,12%, respectively. Consequently, in S. aureus strains isolated from bovine mastitis, the prevalence of these virulence genes were determined to be high. According to both methods, it can be statistically deduced that the existence of virulence genes obtained were coherent (p<0,05) .en_US
dc.identifier.citationLadikli, S. (2011). Konya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2208
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectLukEDen_US
dc.subjectİnekleren_US
dc.subjectMastitisen_US
dc.subjectPVLen_US
dc.subjectReal-Time PCRen_US
dc.subjectS. aureusen_US
dc.subjectγ -hemolizinen_US
dc.subjectCowsen_US
dc.subjectMastitisen_US
dc.subjectγ -hemolysinen_US
dc.titleKonya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizien_US
dc.title.alternativeQuantitative analysis of various virulance genes (PVL, LukED, γ-hemolysin) by real-time pcr of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis in Konya regionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
283462.pdf
Boyut:
1.65 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: