Farklı börülce genotiplerinde börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.) (Coleoptera:Bruchidae)'nin gelişme ve çoğalması

dc.contributor.advisorAlaoğlu, Özdemir
dc.contributor.authorAkmaz, Mahmut Sami
dc.date.accessioned2014-11-06T07:15:35Z
dc.date.available2014-11-06T07:15:35Z
dc.date.issued2011-06-16
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma 5 farklı börülce( Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotipinde(Karagöz, Sarıgöz, Akkız, Samandağı, Sarıkız) börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.)'nin gelişme ve çoğalmasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemeler Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü laboratuarında 30°C sıcaklık, %55±5 nispi nem ve karanlık ortamda yürütülmüştür. Her bir börülce tanesine 1, 3 ve 5'er yumurta bırakılmıştır. Çalışmada zararlıya ait gelişen ergin sayısı, ergin gelişme süresi, ergin çıkış periyodu, maksimum ergin çıkışı, eşey oranı, toplam yumurta sayısı, ovipozisyon süresi, ergin ömrü ve tanede yüzde ağırlık kayıpları her genotip için test edilmiştir. Sonuç olarak, Samandağı ve Sarıkız genotiplerinin en az ergin çıkışına, en düşük yüzde ağırlık kaybına ve daha uzun gelişme süresine sahip oldukları gözlenmiştir. Free-choice testinin sonuçları genotiplerin hassasiyet düzeyleriyle paralel bulunmuş ve daha iri taneli genotipler küçük taneli genotiplerden daha çok tercih edilmiştir. Başlangıçta danelere bırakılan farklı yumurta sayılarının etkilerine bakıldığında, yumurta sayısının artması; gelişme süresinin daha uzun olmasına, maksimum ergin çıkışının daha ileri bir zamanda gerçekleşmesine, ergin çıkış periyodunun daha geniş bir aralığa yayılmasına ve tanede ağırlık kaybının daha fazla olmasına etkili olduğu belirtilebilir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the development and reproduction of cowpea weevil, ( Callosobruchus maculatus F.) on.five different cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotypes (Karagöz, Sarıgöz, Akkız, Samandağı, Sarıkız) The experiments were conducted in laboratory of Plant Protection Department of Agricultural Faculty in Selcuk University.in the condition of 30°C , 55% ± 5 RH and continuous dark. Before 1, 3 and 5 eggs of the pest were left on each cowpea grain. Then; the number of adult emerged, development duration, duration of adult emergence, the day of maximum adult emergence, male/female ratio, weight loss of grain (%), number of egg laid, duration of oviposition were tested for all genotypes. The varieties Samandağı and Sarıkız had the lowest value of adult emergence, longer development time and lowest percent of grain weight loss. The results of free-choice tests were parallel with the level of susceptibility. The genotypes Sarıkız and Samandağ which have smaller seed were less preferred than the others. Longer development duration, later occurence of maximum adult emergence, more weight loss of grain (%) were realised on the grains which were left 5 eggsen_US
dc.identifier.citationAkmaz, M. S. (2011). Farklı börülce genotiplerinde börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.)(Coleoptera:Bruchidae)'nin gelişme ve çoğalması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/316
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectBörülce genotiplerien_US
dc.subjectCallosobruchus maculatusen_US
dc.subjectFree-choice testien_US
dc.subjectCowpea genotypesen_US
dc.subjectCallosobruchus maculatusen_US
dc.subjectFree-choiceen_US
dc.titleFarklı börülce genotiplerinde börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus F.) (Coleoptera:Bruchidae)'nin gelişme ve çoğalmasıen_US
dc.title.alternativeDevelopment and reproduction of the cowpea weevil's (Callosobruchus maculatus F.) (Coleoptera:Bruchidae) on different cowpea genotypesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
408057.pdf
Boyut:
1.22 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: