18. yüzyıl şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda siyasî hayatta gerileme dönemine girmiştir. Siyasî hayattaki bu gerilemeyle birlikte toplumsal hayatın birçok alanında durgunluk ve çalkantı baş gösterir. Siyasî ve sosyal hayatta görülen bu olumsuzluklara rağmen edebiyat, canlılığını muhafaza etmiştir. Bu dönemde, Nedim ve Şeyh Galip gibi büyük şairler başta olmak üzere birçok divan şairi yetişmiştir. Bu şairlerden biri de Nihâlî’dir. Bu çalışmada Nihâlî’nin hayatı hakkında bilgiler verilerek, kütüphanelerde iki nüshası tespit edilebilen Dîvânçe’si transkripsiyonlu olarak günümüz alfabesine aktarılacaktır.
Political life in Ottoman Empire has entered the period of decline in 18th century. In many areas of social life with this decline of political life causes recession and turmoil. Despite these negative political and social life, literature has maintained its vitality. During this period, great poets such as Nedim and Sheikh Galip have mainly grown. Nihâlî is one of these poets. In this study, two copies of his Divanche found in the libraries will be transferred to contemporary alphabet transcription giving information about the life of Nihâlî.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/508

Anahtar Kelimeler

Divan edebiyatı, Nihâlî, Dîvânçe, Classical Ottoman Literature

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaplan, Y. (2011). 18. yüzyıl şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 57-110.