KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNE ETKİSİ: “İSTANBUL ÖRNEĞİ”

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hayatımızın her alanında kendi değerler sistemini uygulamak için geri dönüşü olmayan değişiklikler ve dönüşümler meydana getiren küreselleşme çelişkileri, parçalanmaları, katmanlaşmayı içinde barındıran bir süreçtir. Değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı mekanlar olarak karşımıza çıkan kentler, ekonomilerindeki değişime paralel olarak, dünyanın karar verme birimleri ve ekonomik kalkınmanın motorları olarak nitelenmektedirler. Yeni rolleriyle küreselleşmenin ideal kent formuna kavuşan kentler küresel kent kavramsallaştırmasında kendini bulmakta ve küresel kentler küreselleşmenin etkilerinin gözlenebildiği, küreselleşmeyi içselleştirip/yansıtan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Makalede yaklaşık on üç milyonluk nüfusuyla dev bir yaşam alanı olan ve küresel kent olarak nitelenen İstanbul’un küreselleşme karşısındaki durumu analiz edilmeye çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

kentte dönüşüm, transformation in the city

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

24

Künye