Çankırı ili Merkez köylerinde bulunan düz dokuma yaygıların tespiti ve günümüzdeki durumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-05-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk el sanatları içerisinde dokuma sanatının farklı bir yeri vardır. Çankırı ili coğrafi konumu ve kültürel yapısı bakımından dokuma sanatına uygun bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada Çankırı iline bağlı merkez köylerde bulunan düz dokumaların malzeme, teknik, çeşit, motif, renk ve desen özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ulaşılabilen örnekleri belgelendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu araştırma hazırlanmıştır.Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde, araştırmanın tanımı, amacı ve önemi, sınırları, literatür özetleri, Çankırı ili hakkında genel bilgiler ve dokumacılık hakkında genel bilgilere yer verilmiştir.İkinci bölümde izlenen materyal ve yöntem üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde Çankırı iline bağlı merkez köylerde bulunan, korunan ve sergilenen dokumaların özelliklerinin incelendiği katalog yer almıştır.Dördüncü bölümde araştırma ile ilgili verilere ve bu verilerden elde edilen tablolar ve bulgulara yer verilmiştir.Araştırmanın sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş, Çankırı iline bağlı merkez köylerde bulunan dokumaların günümüzde bulunduğu durum tespit edilmiş, konuyla ilgili önerilerde bulunularak sonlandırılmıştır.
The art of weaving has a special place amongst Turkish handcrafts. The Çankırı province has a suitable structure for the art of weaving in terms of its geographical location and cultural structure. The aim of this study is to identify the characteristics of material, technique, variety, patterns, colour and design of flatweaves of the central villages of the Çankırı Province. This study was conducted in order to document the accessible samples and to transfer them to the future generations. Our research consists of four parts. In the first section of the research, the description, purpose and importance of the research, its limits, and general information about the Çankırı Province and weaving are providens In the second section the methodology that was used is defined.The third section contains a catalogue in which the characteristics of the weaves that are found at the central villages of the Çankırı Province, which are preserved and exhibited, are examined. the fourth section includes the data related to the research, tables formed based on the results achieved from the data and interpretations based on these tables. At the end of the research, the results reached based on the tables are evaluated, the current situation of the weaves located at the central villages of the Çankırı Province are determined, and the chapter was concluded with suggestions made about the subject.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çankırı, El sanatları, Handcrafts, Dokumalar, Weavings, Düz dokuma, Straight weaving

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kadıoğlu, Ö. (2012). Çankırı ili Merkez köylerinde bulunan düz dokuma yaygıların tespiti ve günümüzdeki durumu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.